Domov

Prof. dr. Rado Bohinc je redni profesor gospodarskega, delovnega in evropskega prava na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede (UL FDV). Kot znanstveni svetnik na FDV in ZRS raziskuje pravo korporacij in ustanov ter javno in korporativno upravljanje in družbeno odgovornost. Njegova zgodnejša znanstvena dela so knjige Lastnina in upravljanje, 1988 (GV) in  Delniška družba 1990, (GV). Na prelomu tisočletja so izšle njegove knjige  Korporacijsko upravljanje med Evropo in ZDA, 2001 (FDV) ter  Osebe javnega prava , 2003 (GV). Njegove pomembnejše znanstvene monografije, ki so izšle v tujini, so: Corporations and Partnerships, 4 izdaje, 2006, 2009, 2012, 2018, 2020 (Kluwer), Comparative Corporate law, 2010 (Verlag DM, Saarbrücken), Insurance Law (v soavtorstvu), 2018 (Kluwer), Media law, 2014, 2019 (Kluwer). Temeljna znanstvena dela, ki so izšla v Sloveniji so: Korporacije, 2009 (Nebra), Comparative corporate governance, 2011 (UP, FM) Družbena odgovornost 2017 (FDV), Univerza in država, 2021. Je tudi urednik in soavtor več zbornikov in skupnih monografij, npr: Za družbeno odgovornost, 2018 (FDV), Corporate social responsibility, 2016 (FDV), Corporate governance as a tool for economic growth, 2016 (FDV). Predaval je na številnih univerzah v tujini (ZDA – Fullbright, Španija, Italija – Erasmus, Avstrija, Švedska – Tempus, Norveška, Rusija, Indija, Nepal, Južna Koreja, Nova Zelandija, Italija, Nemčija, Češka) in nastopal kot kot govorec na več kot 30 domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah in simpozijih.

Novejši  blog

Dr. Rado Bohinc PREDLOGI DOPOLNITEV ZAKONODAJE ZA PREMAGOVANJE PREKARNOSTI Zakonodaja, ki omogoča množično izigravanje in širjenje pojava nedopustne prekarnosti, ni dobra. Pravna država se mora zdrzniti ob spreminjajočih se razmerah na trgu dela in zavarovati svojo verodostojnost s posodobitvijo… Preberi več
Dr. Rado Bohinc: Multinacionalke so izraz krize sodobne politične demokracije Multinacionalna podjetja danes predstavljajo polovico svetovnega izvoza, tretjino svetovne proizvodnje (svetovni BDP) in četrtino svetovne zaposlenosti. Zagovorniki multinacionalk pravijo, da ustvarjajo visoko plačana delovna mesta in tehnološko dovršeno blago v… Preberi več

Dr. RADO BOHINC

PROTIUSTAVNOST IN DRUŽBENA ŠKODLJIVOST PREPREČEVANJA DELA UPOKOJENCEV

Koalicijska pogodba 2018 – 2022 je na preizkušnji: ¨Upokojencem bomo po izpolnitvi pogojev starosti in pokojninske dobe za starostno pokojnino (ob upoštevanju ustreznih varovalk) ob ponovni vključitvi v delovno aktivnost… Preberi več

Izbrane znanstvene monografije

Izbrani znanstveni članki

Izbrani članki BOHINC, Rado. Sodobna zakonska ureditev visokega šolstva : kako povrniti zaupanje države v univerzo in univerze v državo?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 508-530, 699-700. [COBISS.SI-ID 35052381], [SNIP] BOHINC, Rado Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji.… Preberi več