Domov

Prof. dr. Rado Bohinc je redni profesor gospodarskega, delovnega in evropskega prava na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede (UL FDV). Kot znanstveni svetnik na FDV in ZRS raziskuje pravo korporacij in ustanov ter javno in korporativno upravljanje in družbeno odgovornost. Njegova zgodnejša znanstvena dela so knjige Lastnina in upravljanje, 1988 (GV) in  Delniška družba 1990, (GV). Na prelomu tisočletja so izšle njegove knjige  Korporacijsko upravljanje med Evropo in ZDA, 2001 (FDV) ter  Osebe javnega prava , 2003 (GV). Njegove pomembnejše znanstvene monografije, ki so izšle v tujini, so: Corporations and Partnerships, 4 izdaje, 2006, 2009, 2012, 2018, 2020 (Kluwer), Comparative Corporate law, 2010 (Verlag DM, Saarbrücken), Insurance Law (v soavtorstvu), 2018 (Kluwer), Media law, 2014, 2019 (Kluwer). Temeljna znanstvena dela, ki so izšla v Sloveniji so: Korporacije, 2009 (Nebra), Comparative corporate governance, 2011 (UP, FM) Družbena odgovornost 2017 (FDV), Univerza in država, 2021. Je tudi urednik in soavtor več zbornikov in skupnih monografij, npr: Za družbeno odgovornost, 2018 (FDV), Corporate social responsibility, 2016 (FDV), Corporate governance as a tool for economic growth, 2016 (FDV). Predaval je na številnih univerzah v tujini (ZDA – Fullbright, Španija, Italija – Erasmus, Avstrija, Švedska – Tempus, Norveška, Rusija, Indija, Nepal, Južna Koreja, Nova Zelandija, Italija, Nemčija, Češka) in nastopal kot kot govorec na več kot 30 domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah in simpozijih.

Novejši  blog

PRAVNA ORODJA PREMAGOVANJA DOHODKOVNE NEENAKOSTI Od družbene odgovornosti do družbene pravičnosti Dr. Rado Bohinc[1] Uvod Zmanjševanje dohodkovne neenakosti (razlike v prejetih dohodkih med različnimi dohodkovnimi skupinami) in z njo povezane… Preberi več
Prenova upravljanja zdravstvenih ustanov je temelj in predpogoj zdravstvene reforme I. Analiza poglavitnih šibkosti sedanjega sistema upravljanja javnih zdravstvenih zavodov (v nad. zavodov) Poglavitne šibkosti sedanjega sistema upravljanja zavodov lahko strnemo v naslednje: 1.Preveč izpostavljena vloga ustanovitelja (vlade oz. ministrstva… Preberi več
Dr. Rado Bohinc PREDLOGI DOPOLNITEV ZAKONODAJE ZA PREMAGOVANJE PREKARNOSTI Zakonodaja, ki omogoča množično izigravanje in širjenje pojava nedopustne prekarnosti, ni dobra. Pravna država se mora zdrzniti ob spreminjajočih se razmerah na trgu dela in zavarovati svojo verodostojnost s posodobitvijo… Preberi več

Izbrane znanstvene monografije

Izbrani znanstveni članki

Izbrani članki BOHINC, Rado. Sodobna zakonska ureditev visokega šolstva : kako povrniti zaupanje države v univerzo in univerze v državo?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 508-530, 699-700. [COBISS.SI-ID 35052381], [SNIP] BOHINC, Rado Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji.… Preberi več
Zavrnitev piškotkovSpletna stran za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Če se strinjate z našo politiko piškotkov, pojavno okno zaprite s klikom na znak x desno.