Univerza in država. Pravna analiza družbenega položaja univerze

Avtor: dr. Rado Bohinc, Založba FDV, 2020.

Nakup knjige

Knjiga je sporočilo o velikem razkoraku med ustavno zagotovljeno in dejansko avtonomnostjo univerze v veljavnem pravnem redu RS ter resničnem življenju, pa tudi o tem, da se v danem pravnem okviru le stežka vzpostavljajo razmerja verodostojnega partnerstva med univerzo in državo, kar je pogoj za udejanjanje njene družbene odgovornosti. Prek analize odločb ustavnega sodišča in rednih sodišč je nanizana vrsta primerov pravne nekonsistentnosti in ustavne neskladnosti visokošolskega zakona, ki je s prek 30 novelami in številnimi ustavnosodnimi razveljavitvami pokrpan do nevzdržne nepreglednosti.

Corporations and Partnerships in Slovenia, Second edition

Author: dr. Rado Bohinc, Published by: Kluwer Law International, 2020

Buying a book

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical analysis of the law of business formations in Slovenia provides quick and easy guidance on a variety of corporate and partnership considerations such as mergers, rights and duties of interested parties, stock exchange rules, labour laws, and takeovers. Lawyers who handle transnational business will appreciate the explanation of local variations in terminology and the distinctive concepts that determine practice and procedure.

A general introduction covering historical background, definitions, sources of law, and the effect of international private law is followed by a discussion of such aspects as types of formation, capital, shares, management, control, liquidation, mergers, takeovers, holding companies, subsidiaries, and taxation. Big companies, various types of smaller entities, and partnerships are all covered in turn. These details are presented in such a way that readers who are unfamiliar with specific terms and concepts in varying contexts will fully grasp their meaning and significance.

Thorough yet practical, this convenient volume puts the information necessary for corporations to compete effectively at the user’s fingertips. An important and practical tool for business executives and their legal counsel interested in engaging in an international partnership or embarking on corporate expansion, this book will prove a valuable time-saving tool for business and legal professionals alike. Lawyers representing parties with interests in Slovenia will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative business law.

Media Law in Slovenia, Second edition

Author: dr. Rado Bohinc
Published by: Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn cop. 2019

Buying a book

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this analysis of media law in Slovenia surveys the massively altered and enlarged legal landscape traditionally encompassed in laws pertaining to freedom of expression and regulation of communications. Everywhere, a shift from mass media to mass self-communication has put enormous pressure on traditional law models.

An introduction describing the main actors and salient aspects of media markets is followed by in-depth analyses of print media, radio and television broadcasting, the Internet, commercial communications, political advertising, concentration in media markets, and media regulation. Among the topics that arise for discussion are privacy, cultural policy, protection of minors, competition policy, access to digital gateways, protection of journalists’ sources, standardization and interoperability, and liability of intermediaries. Relevant case law is considered throughout, as are various ethical codes.

A clear, comprehensive overview of media legislation, case law, and doctrine, presented from the practitioner’s point of view, this book is a valuable time-saving resource for all concerned with media and communication freedom. Lawyers representing parties with interests in Slovenia will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative media law.

Izbrani članki

BOHINC, Rado. Sodobna zakonska ureditev visokega šolstva : kako povrniti zaupanje države v univerzo in univerze v državo?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 508-530, 699-700. [COBISS.SI-ID 35052381], [SNIP] BOHINC,

Preberi več “Izbrani članki”

dr. Rado Bohinc: Participativne pravice delavcev v novi ureditvi poslovne skrivnosti (Ekonomska demokracija, 5/19)

Namen varstva poslovne skrivnosti je sicer varstvo konkurenčnih prednosti podjetja, k čemur novi zakon zagotovo pomembno prispeva. Vendar pa zakon izpušča priložnost, da bi odpravil dileme o učinku zakonske ureditve poslovne skrivnosti na uresničevanje participativnih pravic zaposlenih.

Preberi več “dr. Rado Bohinc: Participativne pravice delavcev v novi ureditvi poslovne skrivnosti (Ekonomska demokracija, 5/19)”

Dr. Rado Bohinc: Vzvodi prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu

Več kot 1,4 milijarde delavcev po vsem svetu dela v t.i. ranljivih zaposlitvah. Število delavcev brez rednih dohodkov in dostopa do socialne varnosti se povečuje vsako leto za okoli 11 milijonov (ILO). Prekarnost je izraz nemoči (nesposobnosti) in nezadostne politične volje (nepripravljenosti) države, da se ubrani pritiskov kapitala na način, da zagotovi zaposlenim pravno in socialno varnost .

Preberi več “Dr. Rado Bohinc: Vzvodi prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu”

Članki s področja: javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javna podjetja

BOHINC, Rado. Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji. Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE. 2016, 42, [št.] 6/7, str. 971-983. [COBISS.SI-ID 15237969] tipologija 1.08 -> 1.01

BOHINC, Rado, MUŽINA, Aleksij, TIČAR, Bojan. Novosti na področju pravne ureditve zavodov: gradivo za seminar. Koper: Fakulteta za humanistične študije, 2010. 75 str. [COBISS.SI-ID 4463063]

Preberi več “Članki s področja: javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javna podjetja”

Članki s področja javne uprave in javnih uslužbencev

BOHINC, Rado. Smeri reforme javne uprave. V: ŽURGA, Gordana (ur.). Zbornik referatov, Posvet Na poti k poslovni odličnosti javne uprave, Ljubljana, 30. maj 2001. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve. 2001, str. 5-11. [COBISS.SI-ID 591048]

BOHINC, Rado. Reforma uslužbenskih in plačnih razmerij v javnem sektorju v RS : (nekaj pojasnil k zakonoma o javnih uslužbencih in o sistemu plač v javnem sektorju). Zbornik referatov, ISSN 1318-8933, 2002, str. 46-65. [COBISS.SI-ID 215749888]

Preberi več “Članki s področja javne uprave in javnih uslužbencev”

Članki s področja socialne ekonomije

Zadružništvo

BOHINC, Rado. Primerjalna ureditev delavskih zadrug v Evropi in ZDA. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1990, let. 16, št. 8, str. 743-753. [COBISS.SI-ID 21746434]

BOHINC, Rado. Pravna in finančna razmerja v zadrugah, kot neprofitnih stanovanjskih organizacijah. V: Strokovno gradivo za posvetovanje Stanovanjsko in gradbeno zadružništvo, Koper, 20. marec 1998. Koper: [s.n.]. 1998, folije, brez pag. [COBISS.SI-ID 18803037]