Država kot dober gospodar

Avtorji: dr. Rado Bohinc (ur), dr. Andrej Rus, dr. Anja Strojin Štampar,dr. Mejra Festić, dr. Neven Borak, dr. Polona Pašić, dr. Borut Bratina, dr. Barbara Rajgelj, Založba FDV, 2019.

Nakup knjige

Knjiga razčlenjuje predloge za boljše korporacijsko upravljanje podjetij v državni lasti ( razmejitev regulatornih in lastniških pristojnosti vlade in DZ, upravljanje SDH, in DUTB, družbena odgovornost). Knjiga obravnava vprašanja kot so.: državna lastnina kot renta sedanje ali kot priložnost naslednjih generacij (dr. Andrej Rus), kritična analiza zakonov o SDH in DUTB ter predlogi za prenovo (dr. Anja Strojin), reševanje bank v globalnem okolju kot posledica slabega korporativnega upravljanja (dr. Mejra Festič), pomen korporativnega upravljanja bank glede na lastništvo bank (dr. Borut Bratina), problem izključitve delavcev od soupravljanja v organih bank (dr. Barbara Rajgelj), nekaj predlogov za večjo družbeno odgovornost pri upravljanju državnega premoženja (dr. Rado Bohinc).

Za družbeno odgovornost

Avtorji: dr. Rado Bohinc (ur.), dr. Matjaž Mulej, dr. Mihael Jožef Toman, dr. Stane Pejovnik, dr. Vito Turk, dr. Zvone Vodovnik, dr. Ivan Svetlik, dr. Mato Gostiša, dr. Živko Bergant, Črt Poglajen, dr. Maks Tajnikar, dr. Lojze Sočan, dr. Bogomir Kovač, dr. Mejra Festić , dr. Anja Strojin Štampar, dr. Miran Mihelčič, dr. Rudi Rizman, dr. Anton Bebler, dr. Niko Toš, Založba FDV in Gibanje za družbeno odgovornost, Ljubljana 2018.

Nakup knjige

To, kar morajo doseči sedanje intelektualne sile človeštva, je prilagoditev družbenega in ekonomskega ustroja na način, da se z uravnoteženjem rasti profitov iz kapitala in dohodkov iz dela postopno zaustavi poglabljanje prepada med bogastvom in revščino. Nov razvojni model terja prevzem družbene odgovornosti za postopno uravnoteženje rasti dobičkov in plač ter socialnih prejemkov, postopno odpravo brezpravnega prekarnega dela, vrnitev družbene veljave delu ter vzpostavitev dela kot podlage za korporacijske pravice in udeležbo na dobičku.

Preberi več “Za družbeno odgovornost”

Corporations and Partnerships in Slovenia, International Encyclopedia of Laws

Author: dr. Rado Bohinc, Editor: Roger Blanpain, Published by: Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn cop.

There have been 5 editions of International Encyclopedia of Laws, Corporations and Partnerships in Slovenia published  by Kluwer Law International so far, as follows: 2017, 2014, 2012, 2010, 2008. The books have been contributing to the systematic, detailed, and comprehensive legal presentation of the regulation and the development of Slovenian corporate law, following demanding, internationally accepted methodological approaches. Slovenian corporation (company) law can thus be internationally compared at the global scale, which provides much needed expertise to business circles, while allowing to scientific comunity to perform comparative analysis.After general introduction and historical background of the country and national company law, the definitions, notions and structure of different forms of companies are presented.A detaqiled description and interpretation of legal rules on Public limited company, referring to formation, essential elements of legal personality, capital and shares, shareholders’ management and control, liquidation of the company, mergers and takeovers, affiliated companies, concerns and holding companies follows. A comprehensive elaboration of the limited liability company, like the realtionship between the company and its members, management of the LLC, and disolving is given in relateed chapters. Finally the concept of partnership, and the detailed explanation of unlimited and limited partnership including combinations as dual companies is presented.Družbena odgovornost

Avtor: dr. Rado Bohinc, Založba FDV, 2016, 448 strani

Nakup knjige

V knjigi so predstavljena izhodišča možnega novega razvojnega modela Slovenije, ki temelji na splošno sprejetih vrednotah 21. stoletja, vendar na bolj uravnoteženih razmerjih med delom in kapitalom, upošteva pa velike premike, ki jih v organizaciji človeške družbe terja skokovit tehnološki razvoj. Novi razvojni model postavlja v središče človeka, njegovo ustvarjalnost in gospodarsko rast za vse ljudi. V knjigi so  predstavljeni možni načini  prehoda iz sistema, ki že stoletja ustvarja velikanske neenakosti med ljudmi (8 Zemljanov je bogatejših kot najrevnejših 3,6 milijarde skupaj), ki v sodobnem času prerašča v nepomirljive socialne napetosti in globalne migracije. Knjiga obravnava tudi poglavja iz družbeno odgovornega javnega upravljanja, npr. odgovornost in integriteto javnih funkcionarjev, direktorjev in načelnikov v javnem sektorju, pa tudi družbeno odgovorno korporativno upravljanje gospodarskih družb v državni lasti in javnih zavodov. Predstavljeni so tudi številni predlogi za zakonske izboljšave v smeri večje družbene odgovornosti za postavitev sistemskega okvira bolj uravnoteženih razmerij med delom in kapitalom.

Preberi več “Družbena odgovornost”

Corporate Social Responsibility

Authors: dr. Rado Bohinc (ur.), dr. Til Rozman, dr. Matjaž Uršič, Petra Podobnikar, Maja Jančič, dr. Barbara Rajgelj, Založba FDV, Ljubljana 2016.

Nakup knjige

Modern societies are in search of equilibrium between economic development and the welfare of the society and the environment, however it all depends on how we define economic development; it cannot be a goal per se, rather than satisfying overall human objectives, including social and environmental in the sense of sustainable development and quality of life for all people

Media Law in Slovenia

Avtor: dr. Rado Bohinc, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn cop. 2015

Nakup knjige

In the first part of the book, there is an overview of media markets and landscape in Slovenia and main actors in the field of public and private radio broadcasting and print media. Also technical infrastructure as electronic communications network, equipment, services, including electronic signature and cable penetration are analysed. In addition, institutional infrastructure like Electronic Communications Council of the RS, Communications Networks and Services Agency, ACOS (APEK) and The Inspectorate of the RS for Electronic Communications and Electronic Signature are presented. Following technological and economic developments on the media markets is introduced as digital television, new media, convergence of media products and film and audio-visual industry are described in the book. Sources of media law starting with the Constitution, legislation and implementation decrees, related to media and to broadcasting and journalist ethical codes and case law from the field are further elaborated.

Preberi več “Media Law in Slovenia”

Corporate governance as a tool for economic growth


Authors: dr. Rado Bohinc (ed.), dr. Mejra Festić, dr. Vesna Dizdarević, dr. John Hopkins, dr. Jožef Mencinger, dr. Matjaž Nahtigal, dr. Barbara Rajgelj, dr. Bojan Tičar, dr. Katja Eman, published by: Založba FDV, Ljubljana 2014
Authors of this book are from two Slovenia’s universities (University of Ljubljana, University of Primorska) and from the University of Canterbury, New Zeeland.
The book is based on the research project, financed by the Agency for Research and Development of the RS, number J5-4233, duration 1.7.2011 – 30.6.2014 called: CORPORATE GOVERNANCE AS A TOOL TO OVERCOME WORLD ECONOMIC AND FINANCIAL CRISIS. The research was dealing with the roots and consequences of the world economic and financial crisis, focusing on the factors of economic growth, related to corporate governance and some macroeconomic issues. As for domestic factors, important factors of efficiency, effectiveness and competitiveness have to do first of all with the transition issues, like unfinished or unimplemented parts of reforms of the legal, economic and political system. Even more, there are serious gaps between enacted legal system solutions and reality in business and politics, due to weak enforcement system on one hand and strong and deeply entrenched previous business ethics and practices on another.

Comparative company law : an overview on US and some EU coutries’ company legislation on corporate governance

Author:  dr. Rado Bohinc, Published by: VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken2014, cop. 2011, 529 pages, 537 legal sources.

Buying a book

The US and EU Comparative Company Law monograph contains the extensive research the author has done on the corporate governance systems of the USA, EU, UK, Germany, France, Slovenia and some other countries of the EU and out of EU. It analyses the differences and similarities, advantages and disadvantages, of the US single board or one-tier system in comparison with the European two-tier corporate governance systems. Following an in-depth presentation of corporate governance in general, provided with chapters on the general theory on corporate governance, the main opened issues of corporate governance, sources of law, OECD principles of corporate governance and OECD guidelines for state owned enterprises, the book focuses on the types of business organizations and ownership structures both in the US and EU corporations, and then concentrates on explaining and analysing the corporate governance systems in the EU, the USA, the United Kingdom, Germany, France and Slovenia, emphasising the features inherent to each of these systems.

Nakup knjige