Univerza in država. Pravna analiza družbenega položaja univerze

Avtor: dr. Rado Bohinc, Založba FDV, 2020.

Nakup knjige

Knjiga je sporočilo o velikem razkoraku med ustavno zagotovljeno in dejansko avtonomnostjo univerze v veljavnem pravnem redu RS ter resničnem življenju, pa tudi o tem, da se v danem pravnem okviru le stežka vzpostavljajo razmerja verodostojnega partnerstva med univerzo in državo, kar je pogoj za udejanjanje njene družbene odgovornosti. Prek analize odločb ustavnega sodišča in rednih sodišč je nanizana vrsta primerov pravne nekonsistentnosti in ustavne neskladnosti visokošolskega zakona, ki je s prek 30 novelami in številnimi ustavnosodnimi razveljavitvami pokrpan do nevzdržne nepreglednosti.

Corporations and Partnerships in Slovenia, Second edition

Author: dr. Rado Bohinc, Published by: Kluwer Law International, 2020

Buying a book

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical analysis of the law of business formations in Slovenia provides quick and easy guidance on a variety of corporate and partnership considerations such as mergers, rights and duties of interested parties, stock exchange rules, labour laws, and takeovers. Lawyers who handle transnational business will appreciate the explanation of local variations in terminology and the distinctive concepts that determine practice and procedure.

A general introduction covering historical background, definitions, sources of law, and the effect of international private law is followed by a discussion of such aspects as types of formation, capital, shares, management, control, liquidation, mergers, takeovers, holding companies, subsidiaries, and taxation. Big companies, various types of smaller entities, and partnerships are all covered in turn. These details are presented in such a way that readers who are unfamiliar with specific terms and concepts in varying contexts will fully grasp their meaning and significance.

Thorough yet practical, this convenient volume puts the information necessary for corporations to compete effectively at the user’s fingertips. An important and practical tool for business executives and their legal counsel interested in engaging in an international partnership or embarking on corporate expansion, this book will prove a valuable time-saving tool for business and legal professionals alike. Lawyers representing parties with interests in Slovenia will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative business law.

Media Law in Slovenia, Second edition

Author: dr. Rado Bohinc
Published by: Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn cop. 2019

Buying a book

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this analysis of media law in Slovenia surveys the massively altered and enlarged legal landscape traditionally encompassed in laws pertaining to freedom of expression and regulation of communications. Everywhere, a shift from mass media to mass self-communication has put enormous pressure on traditional law models.

An introduction describing the main actors and salient aspects of media markets is followed by in-depth analyses of print media, radio and television broadcasting, the Internet, commercial communications, political advertising, concentration in media markets, and media regulation. Among the topics that arise for discussion are privacy, cultural policy, protection of minors, competition policy, access to digital gateways, protection of journalists’ sources, standardization and interoperability, and liability of intermediaries. Relevant case law is considered throughout, as are various ethical codes.

A clear, comprehensive overview of media legislation, case law, and doctrine, presented from the practitioner’s point of view, this book is a valuable time-saving resource for all concerned with media and communication freedom. Lawyers representing parties with interests in Slovenia will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative media law.

Država kot dober gospodar

Avtorji: dr. Rado Bohinc (ur), dr. Andrej Rus, dr. Anja Strojin Štampar,dr. Mejra Festić, dr. Neven Borak, dr. Polona Pašić, dr. Borut Bratina, dr. Barbara Rajgelj, Založba FDV, 2019.

Nakup knjige

Knjiga razčlenjuje predloge za boljše korporacijsko upravljanje podjetij v državni lasti ( razmejitev regulatornih in lastniških pristojnosti vlade in DZ, upravljanje SDH, in DUTB, družbena odgovornost). Knjiga obravnava vprašanja kot so.: državna lastnina kot renta sedanje ali kot priložnost naslednjih generacij (dr. Andrej Rus), kritična analiza zakonov o SDH in DUTB ter predlogi za prenovo (dr. Anja Strojin), reševanje bank v globalnem okolju kot posledica slabega korporativnega upravljanja (dr. Mejra Festič), pomen korporativnega upravljanja bank glede na lastništvo bank (dr. Borut Bratina), problem izključitve delavcev od soupravljanja v organih bank (dr. Barbara Rajgelj), nekaj predlogov za večjo družbeno odgovornost pri upravljanju državnega premoženja (dr. Rado Bohinc).

Za družbeno odgovornost

Avtorji: dr. Rado Bohinc (ur.), dr. Matjaž Mulej, dr. Mihael Jožef Toman, dr. Stane Pejovnik, dr. Vito Turk, dr. Zvone Vodovnik, dr. Ivan Svetlik, dr. Mato Gostiša, dr. Živko Bergant, Črt Poglajen, dr. Maks Tajnikar, dr. Lojze Sočan, dr. Bogomir Kovač, dr. Mejra Festić , dr. Anja Strojin Štampar, dr. Miran Mihelčič, dr. Rudi Rizman, dr. Anton Bebler, dr. Niko Toš, Založba FDV in Gibanje za družbeno odgovornost, Ljubljana 2018.

Nakup knjige

To, kar morajo doseči sedanje intelektualne sile človeštva, je prilagoditev družbenega in ekonomskega ustroja na način, da se z uravnoteženjem rasti profitov iz kapitala in dohodkov iz dela postopno zaustavi poglabljanje prepada med bogastvom in revščino. Nov razvojni model terja prevzem družbene odgovornosti za postopno uravnoteženje rasti dobičkov in plač ter socialnih prejemkov, postopno odpravo brezpravnega prekarnega dela, vrnitev družbene veljave delu ter vzpostavitev dela kot podlage za korporacijske pravice in udeležbo na dobičku.

Preberi več “Za družbeno odgovornost”

Corporations and Partnerships in Slovenia, International Encyclopedia of Laws

Author: dr. Rado Bohinc, Editor: Roger Blanpain, Published by: Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn cop.

There have been 5 editions of International Encyclopedia of Laws, Corporations and Partnerships in Slovenia published  by Kluwer Law International so far, as follows: 2017, 2014, 2012, 2010, 2008. The books have been contributing to the systematic, detailed, and comprehensive legal presentation of the regulation and the development of Slovenian corporate law, following demanding, internationally accepted methodological approaches. Slovenian corporation (company) law can thus be internationally compared at the global scale, which provides much needed expertise to business circles, while allowing to scientific comunity to perform comparative analysis.After general introduction and historical background of the country and national company law, the definitions, notions and structure of different forms of companies are presented.A detaqiled description and interpretation of legal rules on Public limited company, referring to formation, essential elements of legal personality, capital and shares, shareholders’ management and control, liquidation of the company, mergers and takeovers, affiliated companies, concerns and holding companies follows. A comprehensive elaboration of the limited liability company, like the realtionship between the company and its members, management of the LLC, and disolving is given in relateed chapters. Finally the concept of partnership, and the detailed explanation of unlimited and limited partnership including combinations as dual companies is presented.Družbena odgovornost

Avtor: dr. Rado Bohinc, Založba FDV, 2016, 448 strani

Nakup knjige

V knjigi so predstavljena izhodišča možnega novega razvojnega modela Slovenije, ki temelji na splošno sprejetih vrednotah 21. stoletja, vendar na bolj uravnoteženih razmerjih med delom in kapitalom, upošteva pa velike premike, ki jih v organizaciji človeške družbe terja skokovit tehnološki razvoj. Novi razvojni model postavlja v središče človeka, njegovo ustvarjalnost in gospodarsko rast za vse ljudi. V knjigi so  predstavljeni možni načini  prehoda iz sistema, ki že stoletja ustvarja velikanske neenakosti med ljudmi (8 Zemljanov je bogatejših kot najrevnejših 3,6 milijarde skupaj), ki v sodobnem času prerašča v nepomirljive socialne napetosti in globalne migracije. Knjiga obravnava tudi poglavja iz družbeno odgovornega javnega upravljanja, npr. odgovornost in integriteto javnih funkcionarjev, direktorjev in načelnikov v javnem sektorju, pa tudi družbeno odgovorno korporativno upravljanje gospodarskih družb v državni lasti in javnih zavodov. Predstavljeni so tudi številni predlogi za zakonske izboljšave v smeri večje družbene odgovornosti za postavitev sistemskega okvira bolj uravnoteženih razmerij med delom in kapitalom.

Preberi več “Družbena odgovornost”

Corporate Social Responsibility

Authors: dr. Rado Bohinc (ur.), dr. Til Rozman, dr. Matjaž Uršič, Petra Podobnikar, Maja Jančič, dr. Barbara Rajgelj, Založba FDV, Ljubljana 2016.

Nakup knjige

Modern societies are in search of equilibrium between economic development and the welfare of the society and the environment, however it all depends on how we define economic development; it cannot be a goal per se, rather than satisfying overall human objectives, including social and environmental in the sense of sustainable development and quality of life for all people

Media Law in Slovenia

Avtor: dr. Rado Bohinc, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn cop. 2015

Nakup knjige

In the first part of the book, there is an overview of media markets and landscape in Slovenia and main actors in the field of public and private radio broadcasting and print media. Also technical infrastructure as electronic communications network, equipment, services, including electronic signature and cable penetration are analysed. In addition, institutional infrastructure like Electronic Communications Council of the RS, Communications Networks and Services Agency, ACOS (APEK) and The Inspectorate of the RS for Electronic Communications and Electronic Signature are presented. Following technological and economic developments on the media markets is introduced as digital television, new media, convergence of media products and film and audio-visual industry are described in the book. Sources of media law starting with the Constitution, legislation and implementation decrees, related to media and to broadcasting and journalist ethical codes and case law from the field are further elaborated.

Preberi več “Media Law in Slovenia”
Zavrnitev piškotkovSpletna stran za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Če se strinjate z našo politiko piškotkov, pojavno okno zaprite s klikom na znak x desno.