Modra knjiga. Civilna družba v Sloveniji in Evropi

Avtor: dr. Rado Bohinc, Metod Černetič
Izdajatelj: Fakulteta za družbene vede : Služba Vlade RS za evropske zadeve, Ljubljana 1999
Tisk: Littera Picta

Nakup knjige