Članki s področja družbene odgovornosti

BOHINC, Rado. Družbena odgovornost za premagovanje družbene neenakosti. V: BOHINC, Rado (ur.), BOHINC, Rado. Za družbeno odgovornost : zbornik razprav. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Gibanje za družbeno odgovornost. 2018, str. 13-24. [COBISS.SI-ID 35794525]

BOHINC, Rado. Vzvodi prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu. V: POGLAJEN, Črt (ur.), KOSTEVC, Črt (ur.), DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša (ur.). Prekarnost in družbena negotovost : interdisciplinarni pogledi na prekariat, (Zbirka Maksima). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Založništvo. 2018, str. 269-283, portret, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 36037469]

BOHINC, Rado. Analiza družbene odgovornosti v programih političnih strank. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2018, let. 22, št. 3, str. 3-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 67163746]

BOHINC, Rado. Družbeno neodgovorni zaostanek ekonomske demokracije : v Sloveniji politiko vse bolj usmerja kapital. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2018, letn. 22, št. 6, str. 3-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 68819554]

BOHINC, Rado. Družbena odgovornost : globalne neenakosti v bogastvu : vse večje poglabljanje prepada med bogastvom in revščino. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 1. sep. 2017, letn. 59, št. 202, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 35131741]

BOHINC, Rado. Nekaj predlogov za uskladitev zakonodaje za več družbene odgovornosti. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 64483426]

BOHINC, Rado. Družbena odgovornost kot evropski izziv. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2017, letn. 21, št. 6, str. 3-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 66083170]

BOHINC, Rado. Integralno razumevanje upravljanja je izraz korporativne družbene odgovornosti : slovenski kodeksi upravljanja drug mimo drugega. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2016, let. 20, št. 1, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 59902818]

BOHINC, Rado. Korporativna družbena odgovornost v deklaracijah in praksi : ekonomska demokracija kot element družbene odgovornosti podjetij. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2015, letn. 19, št. 2, str. 17-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 57444962]. [COBISS.SI-ID 258222848]

BOHINC, Rado. Korporativna odgovornost direktorjev in nasprotje interesov in dolžnosti. V: BOHINC, Rado (ur.). Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales. 2013, str. 147-184. [COBISS.SI-ID 2413011]

BOHINC, Rado. Urednikov predgovor : zakaj in od kod 10 zahtev za družbeno odgovornost?. V: BOHINC, Rado (ur.), BOHINC, Rado. Za družbeno odgovornost : zbornik razprav. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Gibanje za družbeno odgovornost. 2018, str. 5-10. [COBISS.SI-ID 35795037]

BOHINC, Rado. Globalne ocene knjige Dušana Petreskog “Gledanja i mišljenja o ekonomskoj tranziciji i iskustva Republike Makedoniju”. V: PETRESKI, Dušan. Gledanja i mišljenja o ekonomskoj tranziciji i iskustva Republike Makedonije i JU države. Skopje: [D. Petreski]. 2016, str. 223-227. [COBISS.SI-ID 34023005]

BOHINC, Rado. Corporate social responsibility versus directors’ duties and liabilities : voluntary & beyond compliance or a legal approach to CSR?. V: BOHINC, Rado (ur.). Corporate governance as a tool for economic growth. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2014, str. 13-31. [COBISS.SI-ID 33012573]

BOHINC, Rado. Corporate social responsibility: (a European legal perspective). Canterbury law review, ISSN 0112-0581, 2014, vol. 20, str. 21-37. https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=513528818291723;res=IELAPA. [COBISS.SI-ID 33892701]

BOHINC, Rado. Corporate social responsibility versus directors’ duties and liabilities : voluntary & beyond compliance or a legal approach to CSR?. V: BOHINC, Rado (ur.). Corporate governance as a tool for economic growth. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2014, str. 13-31. [COBISS.SI-ID 33012573]