Članki s področja gospodarskega prava in primerjalno korporacijskega upravljanja

Članki in objave v tujini

BOHINC, Rado. Conflicts of directors interests with the interests of the company in the context of financial and economic crisis : comparative overview of some EU countries : paper presented at the International Conference “Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice”, Pisa, September 19, 2012. [COBISS.SI-ID 31866205]

BOHINC, Rado. Unutarni ili dvostepeni sistemi korporativnog upravljanja u nekim zemljama EU i zemljama izvan EU. Megatrend revija : međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju, ISSN 1820-3159, 2011, vol. 8, št. 1, str. 57-76. [COBISS.SI-ID 3971799]

BOHINC, Rado. Conflicts of interest and liability of executive or supervisory directors : a comparative analysis. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), et al. Social responsibility, professional ethics, and management : proceedings of the 11th international conference, (Management international conference, ISSN 1854-4312). Koper: Faculty of Management. 2010, str. 1043-1065. [COBISS.SI-ID 3739863]

BOHINC, Rado. Choosing between the us single board or the european two-tier board : a brief comparative corporate governance analysis. Social science research network, May 26, 2000. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=221969. [COBISS.SI-ID 30670429]

BOHINC, Rado, BAINBRIDGE, Stephen M. Corporate governance in post-privatized Slovenia. The American journal of comparative law, ISSN 0002-919X, 2001, vol. 49, no. 1, str. 49-78. [COBISS.SI-ID 20762973]

BOHINC, Rado. Rechtsstellung der Organe der Aktiengesellschaft nach slowenischem Recht und im Rechtsvergleich : Stand: August 2000, (Arbeitspaiere, Nr. 71). Wien: Verein zur Förderung des Forschungsinstitutes für Mittel und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht: Wirtschafts Universität Wien, 2000. 123 str. [COBISS.SI-ID 20060509]

BOHINC, Rado. Management compensation and profit sharing : an overview of Slovenia and selected European countries. Liiketaloudellinen aikakauskirja, ISSN 0024-3469, 2000, vol. 49, no. 4, str. 561-581. [COBISS.SI-ID 20350301]

BOHINC, Rado. Choosing between the us single board or the european two-tier board : a brief comparative corporate governance analysis. Social science research network, May 26, 2000. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=221969. [COBISS.SI-ID 30670429]

BOHINC, Rado. Haftung der Vorstandsmitglieder nach GWG und OblG sowie im Rechtsvergleich. Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht : ZfRV, ISSN 0514-275X, 2001, jg. 42, h 2, str. 41-56. [COBISS.SI-ID 20566109]

BOHINC, Rado. A joint stock company under companies act of Slovenia. Viena: Forschungsinstitut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht – Wirtschaftsuniversität Wien, November 1998. 19 f. [COBISS.SI-ID 18755933]

BOHINC, Rado. Legislation reforms in Slovenia in the fields of company, banking and property law. Vienna: Forshungsinstitut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht, 1998. [COBISS.SI-ID 18807133]

BOHINC, Rado. Governance of a public and private company (Companies act of Slovenia). Vienna: Forschungsinstitut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht, May 1997. [39 strani]. [COBISS.SI-ID 17616221]

BOHINC, Rado. Upravuvanje so stopanskite društva. V: XI. simpozium za kvalitativnite faktoru na stopanisuvačeto. Ohrid: Organizacionen odbor na XI sympozium za kvalitativnite faktori na stopanisuvalje. 1996, str. 83-99. [COBISS.SI-ID 18747485]

Članki objavljeni doma

Upravljanje gospodarskih družb

BOHINC, Rado. Novosti v korporacijskem upravljanju po ZGD-1. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2006 od 12. do 14. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 32 (2006), št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2006, str. 1541-1558. [COBISS.SI-ID 25489757]

BOHINC, Rado. Predlog ZGD-1: enotirni sistem in neizvršni direktorji. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 27. okt. 2005, leto 24, št. 41, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 219.

BOHINC, Rado. Razmerja med večinskimi in manjšinskimi delničarji. V: Gradivo. Ljubljana: Združenje predsednikov nadzornih svetov. 2000, str. 5-26. [COBISS.SI-ID 19698781]

BOHINC, Rado. Sporazumi in pogodbe med delničarji o uresničevanju glasovalne pravice. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, marec 1999, let. 3, št. 3, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 19056221]

BOHINC, Rado. Povezovanje delničarjev in zakon o prevzemih. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, junij/julij 1999, let. 3, št. 6/7, str. 31-34. [COBISS.SI-ID 19172701]

BOHINC, Rado. Trikotnik: delničarji-nadzorni svet-uprava. V: Gradivo. [s.l.]: Združenje predsednikov nadzornih svetov. 1998, str. 5-25. [COBISS.SI-ID 18756701]

BOHINC, Rado. Pristojnosti skupščine delniške družbe in njeni sklepi. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 15. do 17. oktobra 1998 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 24, št. 6-7). [Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1998], str. 753-771. [COBISS.SI-ID 2316369]

BOHINC, Rado. Skupno delovanje in zbiranje pooblastil po zakonu o prevzemih ter družba pooblaščenka. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1998, let. 24, št. 1, str. 5-15. [COBISS.SI-ID 1788753]

BOHINC, Rado. Povezovanje delničarjev pri uresničevanju glasovalne pravice. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 17. do 19. oktobra 1996 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 22 (1996), št. 5/6). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1996, str. 721-730. [COBISS.SI-ID 79039488]

BOHINC, Rado. Povezovanje delničarjev pri uresničevanju glasovalne pravice. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 17. do 19. oktobra 1996 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 22 (1996), št. 5/6). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1996, str. 721-730. [COBISS.SI-ID 79039488]

BOHINC, Rado. Razmerje med upravo in nadzornim svetom delniške družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1995, let. 21, št. 5/6, str. 628-640. [COBISS.SI-ID 148556]

BOHINC, Rado. Ureditev upravljanja v Zakonu o gospodarskih družbah. V: Zakon o gospodarskih družbah. Ljubljana: Gospodarski vestnik, Izobraževanje. 1993, str. 76-93. [COBISS.SI-ID 5004548]

BOHINC, Rado. Upravljanje gospodarskih družb. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 14. do 16. oktobra 1993 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 19, 1993, št. 5/6). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1993, str. 583-596. [COBISS.SI-ID 55378]

BOHINC, Rado. Upravljanje in vodenje kapitalske družbe kot krovnega podjetja. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1992, 18, št. 5, str. 385-392. [COBISS.SI-ID 3911428]

BOHINC, Rado. Ureditev upravljanja v kapitalskih družbah pri nas. V: O upravljanju v privatiziranem podjetju : seminarsko gradivo, junij 1991. Ljubljana: Slovenski inštitut za management: Gospodarski vestnik. 1991, str. 18-31. [COBISS.SI-ID 3042820]

BOHINC, Rado. Medsebojni holdingi in druge integracije v primerjalni ureditvi. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1990, let. 16, št. 6, str. 537-546. [COBISS.SI-ID 27605762]

BOHINC, Rado. Upravljanje kapitalske družbe. Združeno delo : revija za pravo, ISSN 0350-7327, 1989, let. 15, št. 5, str. 463-472. [COBISS.SI-ID 10799106]

BOHINC, Rado. Ureditev upravljanja v družbenih, mešanih in zasebnih podjetij. V: Spremembe in dopolnitve nekaterih sistemskih zakonov. Pogodbeni in drugi ustanovitveni akti podjetij : referati, julij 1989. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1989, str. 201-212. [COBISS.SI-ID 15089408]

Lastninsko in statusno preoblikovanje podjetij in gospodarskih družb

BOHINC, Rado. Preoblikovanje javnih zavodov in javnih podjetij. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2005, [Letn.] 31, [št.] 2, str. 209-226. [COBISS.SI-ID 15473126]

BOHINC, Rado. Združitve (pripojitve in spojitve) gospodarskih družb. V: Dnevi slovenskih pravnikov, od 14. do 16. oktobra 1999 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 25, 1999, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1999, str. 1090-1120. [COBISS.SI-ID 3003473]

BOHINC, Rado. The legal consequences of the transformation from a public to a private undertaking on management and employees. Annals of public and cooperative economics, ISSN 1370-4788, June 1999, vol. 70, no. 2, str. 241-259. [COBISS.SI-ID 19540573], [SNIP, Scopus do 12. 8. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

BOHINC, Rado. Združevanja, preoblikovanja in prevzemi družb. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 30.X.1996, 15, št. 21, str. I-XI. [COBISS.SI-ID 71875328]

BOHINC, Rado. Statusne spremembe in privatizacija podjetij. V: Pravni vidiki lastninjenja podjetij : seminarsko gradivo. Ljubljana: Zveza društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije: Gospodarski vestnik. 1993, str. 30-45. [COBISS.SI-ID 4547588]

BOHINC, Rado. Preoblikovanje podjetij po novi gospodarski zakonodaji s posebnim poudarkom na holdingih. V: Preoblikovanje podjetij po novi gospodarski zakonodaji. Ljubljana: Društvo ekonomistov Ljubljana. 1993, str. 54-70. [COBISS.SI-ID 17619805]

BOHINC, Rado. Pravne poti preoblikovanja (prestrukturiranja) podjetij. V: Dnevi slovenskih pravnikov od 15. do 17. oktobra 1992 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 1992, Let. 18, št. 6). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1992, let. 18, št. 6, str. 477-499. [COBISS.SI-ID 3986180]

BOHINC, Rado. Preoblikovanje podjetij. V: Organizacija, informatika, kadri : perspektive razvoja, XI. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 1., 2. in 3. april 1992. Kranj: Moderna organizacija: Fakulteta za organizacijske vede. 1992, str. 12-24. [COBISS.SI-ID 3616260]

BOHINC, Rado. Združevanja, preoblikovanja in prevzemi družb. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 30.X.1996, 15, št. 21, str. I-XI.

BOHINC, Rado. Preoblikovanje podjetij. Organizacija in kadri : prva slovenska revija za organizacijska in kadrovska raziskovanja in prakso, ISSN 0350-1531, 1992, let. 25, št. 1/2, str. 12-24. [COBISS.SI-ID 3744516]

BOHINC, Rado. Predlog za zakonsko ureditev lastninskega in statusnega preoblikovanja podjetij v Sloveniji : pobude, predlogi. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1992, let. 11, št. 3 (243), str. 12-13. [COBISS.SI-ID 3602948]

BOHINC, Rado. Spremenjeni pravni temelj upravljanja podjetij. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1992, let. 28, št. 2, str. 83-89. [COBISS.SI-ID 6482]

BOHINC, Rado. Preoblikovanje družbenih podjetij v družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1990, let. 16, št. 1/2, str. 20-30. [COBISS.SI-ID 15138562]

BOHINC, Rado. Pravni vidiki in postopki preoblikovanja družbenega kapitala v delniško glavnico. V: MIKELN, Peter (ur.). Organizacija, informatika, kadri, IX. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, Avditorij, 2., 3. in 4. april, 1990. Kranj: Moderna organizacija. 1990, str. 13-22. [COBISS.SI-ID 3977220]

BOHINC, Rado. Delnice in delničarji v primerjalni ureditvi. V: Dnevi slovenskih pravnikov 89 od 12. do 14. oktobra l989 v Portorožu, (Združeno delo, ISSN 0350-7327, 1989, Letn. 15, št. 5). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1989, str. 532-548. [COBISS.SI-ID 10840578]

BOHINC, Rado. Ureditev upravljanja v družbenih, mešanih in zasebnih podjetij. V: Spremembe in dopolnitve nekaterih sistemskih zakonov. Pogodbeni in drugi ustanovitveni akti podjetij : referati, julij 1989. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1989, str. 201-212. [COBISS.SI-ID 15089408]

Odgovornost in prejemki poslovodstva

BOHINC, Rado. Primerjava pravne ureditve odgovornosti direktorjev v zasebnem in javnem sektorju. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2014, 40, [št.] 8, str. 1383-1403. [COBISS.SI-ID 14122833]

BOHINC, Rado. Prejemki direktorjev, priporočila EU in ukrepi v Sloveniji. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2009, 35, [št.] 6/7, str. 1442-1456. [COBISS.SI-ID 253141504]

KORPIČ-HORVAT, Etelka, TIČAR, Bojan, BOHINC, Rado. The salary system in the private sector in the Republic Slovenia. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], julij-avgust 2009, vol. 42, no. 4, str. 144-152. [COBISS.SI-ID 3947051]

BOHINC, Rado. Trije predlogi za boljše korporativno upravljanje : navzkrižje interesov pri nadzornikih! : v Sloveniji naj to uredi zakon in ne le kodeks. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 26. nov. 2009, leto 28, št. 46, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 254705408]

BOHINC, Rado. Pravni vidiki neodvisnosti neizvršnih članov upravnega odbora in članov nadzornega sveta. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 33, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2007, str. 1451-1466. [COBISS.SI-ID 17480422]  tipologija 1.08 -> 1.01

BOHINC, Rado. Novosti v korporacijskem upravljanju po ZGD-1. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2006 od 12. do 14. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 32 (2006), št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2006, str. 1541-1558. [COBISS.SI-ID 25489757] tipologija 1.08 -> 1.01

BOHINC, Rado. Predlog ZGD-1 : enotirni sistem in neizvršni direktorji. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 27. okt. 2005, leto 24, št. 41, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 15925222]

BOHINC, Rado. Odškodninska odgovornost direktorjev. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 14. sept. 2000, let. 19, št. 24/25, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 20027741]

BOHINC, Rado. Novosti v korporacijskem položaju direktorja : (predlog novele ZGD). Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 20. apr. 2000, leto 49, št. 16, str. 62-64. [COBISS.SI-ID 10751206]

BOHINC, Rado. Odškodninska odgovornost direktorjev. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 14. sept. 2000,

BOHINC, Rado. Novosti v korporacijskem položaju direktorja: (predlog novele ZGD). Gospodarski vestnik: slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 20. apr. 2000, leto 49, št. 16, str. 62-64. [COBISS.SI-ID 10751206]

BOHINC, Rado. Delovnopravni in korporacijski položaj direktorjev (prejemki in pogodba o vodenju poslov). Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1999, let. 25, št. 2, str. 283-306. [COBISS.SI-ID 2646353]

DORALT, Peter, KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, PIVKA, Hilda Marija, IVANJKO, Šime, ZABEL, Bojan, PUHARIČ, Krešimir, ILEŠIČ, Marko, ILEŠIČ, Mirko, PRELIČ, Saša, BRUCKMÜLLER, Markus. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) : EPA 941 – II – prva obravnava. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, ISSN 1318-0169. [Tiskana izd.], 6.X.1999, letn. 25, št. 71, str. 17-75. [COBISS.SI-ID 4750876]

BOHINC, Rado. Nižja zakonska odpravnina za direktorje : novela ZGD. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1998, let. 17, št. 7, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 1914193]

BOHINC, Rado. Odgovornost poslovodstva gospodarske družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1996, let. 22, št. 3, str. 338-350. [COBISS.SI-ID 1033297]

BOHINC, Rado. Razmerje med upravo in nadzornim svetom delniške družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1995, let. 21, št. 5/6, str. 628-640. [COBISS.SI-ID 148556]

BOHINC, Rado. Odgovornost in nadzor organov gospodarske družbe. 1, II, III. Dolžnosti in odgovornosti uprave in nadzornega sveta. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 15.I.1998, let. 47, št. 3, str. 59-61. [COBISS.SI-ID 18046557]

BOHINC, Rado. Odgovornost poslovodstva gospodarske družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1996, let. 22, št. 3, str. 338-350. [COBISS.SI-ID 1033297]

Nadzor organov gospodarske družbe

BOHINC, Rado. Trije predlogi za boljše korporativno upravljanje : navzkrižje interesov pri nadzornikih!: v Sloveniji naj to uredi zakon in ne le kodeks. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 26. nov. 2009, leto 28, št. 46, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 254705408]

BOHINC, Rado. Pravni vidiki neodvisnosti neizvršnih članov upravnega odbora in članov nadzornega sveta. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 33, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2007, str. 1451-1466. [COBISS.SI-ID 17480422]

BOHINC, Rado. Kdo je lahko in kdo ne more biti nazornik. Finance, ISSN 1318-1548, 26. avg. 2005, št. 165, str. 8. [COBISS.SI-ID 25844573]

BOHINC, Rado. Dolžnosti članov nadzornega sveta : družbi so lahko tudi odškodninsko odgovorni. Manager : revija za podjetne, ISSN 0353-8079. [Tiskana izd.], jul. – avg. 1999, št. 7/8, str. 40-45. [COBISS.SI-ID 10581478]

BOHINC, Rado. Odgovornost in nadzor organov gospodarske družbe. 1, Dolžnosti uprave in nadzornega sveta. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 15.I.1998, let. 47, št. 3, str. 59-61. [COBISS.SI-ID 18046557]

BOHINC, Rado. Odgovornost in nadzor organov gospodarske družbe. III, Odgovornost članov nadzornega sveta. Gospodarski vestnik: slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 29.I.1998, let. 47, št. 5, str. 85-91. [COBISS.SI-ID 18375773]

BOHINC, Rado. Novost: posebna revizija vodenja poslov družbe in delničarska odškodninska tožba : zakon o prevzemih. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1997, let. 16, št. 17/18, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 1528401]

BOHINC, Rado. Odgovornost članov nadzornega sveta. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 23. do 25. oktobra 1997 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 23 (1997), št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1997, str. 1094-1105. [COBISS.SI-ID 17735005]

BOHINC, Rado. Odgovornost članov nadzornega sveta. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 23. do 25. oktobra 1997 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 23 (1997), št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1997, str. 1094-1105. [COBISS.SI-ID 17735005]

Nasprotje interesov

BOHINC, Rado. Conflicts of directors’ interests with the interests of the company in the context of the financial and economic crisis (a comparative overview of some EU countries). V: BOHINC, Rado (ur.). Corporate governance as a tool for economic growth. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2014, str. 167-191. [COBISS.SI-ID 33014109]

BOHINC, Rado. Korporativna odgovornost direktorjev in nasprotje interesov in dolžnosti. V: BOHINC, Rado (ur.). Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales. 2013, str. 147-184. [COBISS.SI-ID 2413011]

BOHINC, Rado. Predlogi za boljšo pravno ureditev nasprotja interesov v RS. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 11. in 12. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 38, 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2012, 38, [št.] 6/7, str. 984-998. [COBISS.SI-ID 12903249]

BOHINC, Rado. Nekaj pravnih primerjav glede direktorskih dolžnosti in navzkrižja njihovih interesov z interesi družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2011, 37, [št.] 5, str. 739-755. [COBISS.SI-ID 264297984]

BOHINC, Rado. Ureditev nasprotja interesov direktorjev z interesi gospodarske družbe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 27. okt. 2011, leto 30, št. 41/42, str. II-VII. [COBISS.SI-ID 2094803]

BOHINC, Rado. Conflicts of interest and liability of executive or supervisory directors : a comparative analysis. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), et al. Social responsibility, professional ethics, and management : proceedings of the 11th international conference, (Management international conference, ISSN 1854-4312). Koper: Faculty of Management. 2010, str. 1043-1065. [COBISS.SI-ID 3739863]

Ekspertize

Enotirni sistem upravljanja

STROJIN ŠTAMPAR, Anja, BOHINC, Rado. Smernice za delovanje upravnih odborov : za učinkovito korporativno upravljanje. Ljubljana: Združenje nadzornikov Slovenije, 2013. ISBN 978-961-93697-2-2. http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/smernice_za_delovanje_uo.pdf. [COBISS.SI-ID 274663680]

BOHINC, Rado. Vzorec poslovnika o delu upravnih odborov. Ljubljana: Združenje nadzornikov Slovenije, 2013. ISBN 978-961-93697-3-9.http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/vzorec_poslovnika_o_delu_upravnih_odborov_(nuk).pdf. [COBISS.SI-ID 274663936]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut. Enotirni sistem upravljanja : četrtek, 29. november 2007, Gospodarsko razstavišče Ljubljana : gradivo za seminar. [Ljubljana]: Nebra, 2007. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 8994129]

Prenova ZGD

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša, PŠENIČNIK, Dušan, RUS, Helena, ŠALOVEN, Blaž, TOVŠAK, Jernej. Seminar Novosti Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 : strokovno gradivo, Bled, 16.-17. marec 2006. Ljubljana: Nebra, 2006. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 3245099]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, PŠENIČNIK, Dušan. Prenova ZGD : kaj prinaša nov Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1? : seminar na Izobraževalnem centru NEBRA d.o.o. – ISPRA. Ljubljana, 28. okt. 2005. [COBISS.SI-ID 8519196]

BRATINA, Borut, DRNOVŠEK, Gregor, JAMNIK, Simona, BOHINC, Rado, CANKAR, Nina. Poročilo o vplivu sprememb zakonodaje na določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb o skupščini: predlog sprememb Kodeksa upravljanja javnih delniških družb : poročilo o upravljanju javnih delniških družb 2006. Ljubljana: [s.n.], 2006. 124 f. [COBISS.SI-ID 3654443]

PŠENIČNIK, Dušan, BOHINC, Rado. Uporaba ZGD-1 v praksi: potrebne spremembe statuta d.d., prehod na EUR : študijsko gradivo za strokovno delavnico, Ljubljana, 10. april 2006. Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut za management, Izobraževalni center, 2006. [23] f. [COBISS.SI-ID 9361436]

Nadzorni sveti

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut. Odgovornost članov nadzornega sveta : gradivo za strokovno delavnico. Ljubljana: Slovenski inštitut za management: NEBRA – Podjetje za davčno, organizacijsko in ekonomsko svetovanje, 1997. 33 str. [COBISS.SI-ID 3684380]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, BAJUK, Jože. Standardna znanja za nadzornike : program usposabljanja za člane nadzornih svetov. Ljubljana: Združenje članov nadzornih svetov, 2006. 1 zv., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8568348]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, IVANJKO, Šime, BAJUK, Jože, GLAS, Miroslav, KUKOVICA, Peter, PODBEVŠEK, Alenka, ZORIN, Florjan, PRIJOVIĆ, Irena (urednik). Priročnik za člane nadzornih svetov. Ljubljana: Združenje članov nadzornih svetov, 2006. 220 str., ilustr. ISBN 961-91333-1-5. [COBISS.SI-ID 226693632]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, IVANJKO, Šime, BAJUK, Jože, PODBEVŠEK, Alenka, ZORKO, Nadja, ZORIN, Florjan, KOVAČ, Bogomir, GLAS, Miroslav, GREGORIČ, Aleksandra, PERŠAK, Marjan, PRIJOVIĆ, Irena (urednik). Priročnik za člane nadzornih svetov in upravnih odborov. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Združenje članov nadzornih svetov, 2007. 260 str., ilustr. ISBN 978-961-91333-2-3. [COBISS.SI-ID 231106304]

Upravljanje gospodarskih družb, etika managementa

BOHINC, Rado. Razmerja med večinskimi in manjšinskimi delničarji. V: Gradivo. Ljubljana: Združenje predsednikov nadzornih svetov. 2000, str. 5-26. [COBISS.SI-ID 19698781]

BOHINC, Rado. Upravljalska razmerja v gospodarskih družbah : strokovno gradivo. Ljubljana: Pravna fakulteta, 1997. loč. pag. [COBISS.SI-ID 17609309]

BOHINC, Rado. Pravni okvir managementa : korporacije in ustanove v pravnem redu RS : management neprofitnih organizacij : študijsko gradivo za študente magisterskega študija. Ljubljana: FDV, 1997. 91 str. [COBISS.SI-ID 17609053]

BOHINC, Rado. Razmerje uprave delniške družbe in nadzornega sveta. V: Dnevi predsednikov nadzornih svetov [10. in 11. aprila 1997 v Poslovnem klubu Hotela Piramida, Maribor]. [s.l.]: [s.n.]. 1997, [14 str.]. [COBISS.SI-ID 17616989]

BOHINC, Rado. Odgovornost managementa, (Svetovalni dokument, št. 4). Ljubljana: Združenje Manager, 1996. 35 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 40950529]

BOHINC, Rado. Odgovornost poslovodstva gospodarske družbe. V: BOHINC, Rado. Odgovornost managementa, (Svetovalni dokument, št. 4). Ljubljana: Združenje Manager. 1996, str. 21-35. [COBISS.SI-ID 18801245]

BOHINC, Rado. Odgovornost managementa, (Svetovalni dokument, št. 4). Ljubljana: Združenje Manager, 1996. 35 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 40950529]

IVANJKO, Šime, BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, KOCBEK, Marijan, TAVČAR, Mitja I., TIČAR, Bojan. Etika managementa : aplikativna raziskava. Ljubljana: Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti, 1996. 194 f. [COBISS.SI-ID 1015595]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan, BRATINA, Borut. Upravljanje gospodarskih družb : strokovno gradivo za udeležence korporacijske šole. III. tematski sklop. Ljubljana: Slovenski inštitut za management, 1996. 1 zv (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 17604701]

KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, MEŽNAR, Drago. Ničnost in izpodbojnost skupščinskih sklepov in skupščina delniške družbe : predavanje na korporacijski šoli SIM za sodnike, Preddvor, 1996. Preddvor, 1996. Str. 1-15. [COBISS.SI-ID 1042219]

BOHINC, Rado. Organi delniške družbe. V: Zakon o gospodarskih družbah : [urnik posvetovanja in izvlečki]. Ljubljana: Inštitut za management. 1992, str. 1-7 (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 3608068]

Preoblikovanje podjetij (lastninsko in pravno organizacijsko)

BOHINC, Rado. Priprava programa lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij – ZLPP (Ur. l. 55/92). V: Gradivo za pripravo programa lastninske in pravno-organizacijske preobrazbe podjetij. Ljubljana: Slovenski inštitut za management. 1993, str. 3-16. [COBISS.SI-ID 4711684]

BOHINC, Rado. Priprava programa lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij – ZLPP (Ur. l. RS 55/92). V: Izdelava programa ter izvedba posameznih načinov in modelov lastninskega preoblikovanja podjetij. Maribor: Visoka pravna šola, Inštitut za gospodarsko pravo: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 1993, str. 1-8 (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 4709636]

BOHINC, Rado. Revizijski postopek Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92). V: Gradivo za pripravo programa lastninske in pravno-organizacijske preobrazbe podjetij. Ljubljana: Slovenski inštitut za management. 1993, str. 17-20. [COBISS.SI-ID 4711428]

BOHINC, Rado. Značilnosti preoblikovanja družbenih podjetij v kapitalske družbe in izhodišča za upravljanje in vodenje gospodarskih družb glede na osnutek Zakona o gospodarskih družbah. V: Zbornik prispevkov s srečanj “Poslovne katedre”, maj – oktober, 1992. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za gospodarsko pravo: Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Maribor: GEMAG, Podjetje za gospodarsko svetovanje in zaščito industrijske lastnine. 1992, str. 1-24. [COBISS.SI-ID 4997124]

Vrednostni papirji in finančni instrumenti

BOHINC, Rado (avtor, urednik), KOCBEK, Marijan, TIČAR, Bojan. Analiza načinov in postopkov zmanjšanja osnovnega kapitala delniške družbe Mercator d.d.. Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut za management, april 1996. 1 zv. – folije (loč.pag.). [COBISS.SI-ID 18804829]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan, VESELINOVIČ, Draško, PREMK, Peter. Vrednostni papirji po privatizaciji. Trgi vrednostnih papirjev. Delovanje klirinško depotne družbe. Ljubljana: Slovenski inštitut za management, 1996. loč. pag, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17608029]

TIČAR, Bojan, ČAS, Miloš, KLEMENC, Tomaž, BOHINC, Rado (urednik). Pravni in finančni vidiki nastopa delniške družbe PS Mercator na borzi. Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut za management, avgust 1996. 48 folije. [COBISS.SI-ID 18803293] št. 3, str. 60-63. [COBISS.SI-ID 4018948]

BOHINC, Rado. Podjetništvo in delničerstvo: ( delniško pravo) : študijsko gradivo. I, II del. Ljubljana: FDV, 1997. 123 str. [COBISS.SI-ID 17606749]

BOHINC, Rado. Veljavnost prometa z delnicami iz notranjega odkupa. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 27.III.1997, let. 16, št. 6, str. I-II. [COBISS.SI-ID 72070400]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut. Vrednostni papirji. V: Zbornik prispevkov s srečanj “Poslovne katedre”, maj – oktober, 1992. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za gospodarsko pravo: Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Maribor: GEMAG, Podjetje za gospodarsko svetovanje in zaščito industrijske lastnine. 1992, str. 41- 54. [COBISS.SI-ID 4997892]

KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado. Zakonsko-tehnično urejanje trgovinskih družb. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1992, let. 41,

KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado. Delnica v primerjalnih ureditvah. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1991, let. 40, št. 50, str. 71-74. [COBISS.SI-ID 4015876]