Članki s področja intelektualne lastnine

BOHINC, Rado. Mednarodno patentno varstvo v Republiki Sloveniji. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1996, let. 22, št. 1, str. 5-15. [COBISS.SI-ID 175692]

KOCBEK, Marijan, PUHARIČ, Krešimir, BOHINC, Rado, ZABEL, Bojan, OMAN, Branko, ZUPANČIČ, Andrej, ŠIPEC, Miha. Pravo intelektualne lastnine: Slovenski inštitut za management, 1996. 1 zv. (loč.pag.). [COBISS.SI-ID 1047851]

BERCE, Jaro, SOČAN, Lojze, BOHINC, Rado. Slovenska informacijska družba: okrogla miza “Vstop v Evropo”, Ljubljana, 8.maj 1996. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 727762]

BOHINC, Rado. Innovations-Wettbewerb. V: MUGLER, Josef (ur.), BELAK, Janko (ur.), KAJZER, Štefan (ur.). Theorie und Praxis der Unternehmensentwicklung : mit Besonderheiten der Klein- und Mittelbetriebe, Internationales wissenschaftliches Symposium Management und Entwicklung (MER 9), Portorož, 9. – 11. Mai 1996. Maribor: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. 1996, str. 56-58. [COBISS.SI-ID 17622109]

BOHINC, Rado. Mednarodno patentno varstvo v Republiki Sloveniji. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1996, let. 22, št. 1, str. 5-15. [COBISS.SI-ID 175692]

KOCBEK, Marijan, PUHARIČ, Krešimir, BOHINC, Rado, ZABEL, Bojan, OMAN, Branko, ZUPANČIČ, Andrej, ŠIPEC, Miha. Pravo intelektualne lastnine: strokovno gradivo za udeležence strokovnega izobraževanja za sodnike. Ljubljana: Slovenski inštitut za management, 1996. 1 zv. (loč.pag.). [COBISS.SI-ID 1047851]

BOHINC, Rado. Pravna ureditev izumiteljstva v delovnih razmerjih. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 1996, let. 29, št. 2, str. 68-77. [COBISS.SI-ID 183628]