Članki s področja javne uprave in javnih uslužbencev

BOHINC, Rado. Smeri reforme javne uprave. V: ŽURGA, Gordana (ur.). Zbornik referatov, Posvet Na poti k poslovni odličnosti javne uprave, Ljubljana, 30. maj 2001. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve. 2001, str. 5-11. [COBISS.SI-ID 591048]

BOHINC, Rado. Reforma uslužbenskih in plačnih razmerij v javnem sektorju v RS : (nekaj pojasnil k zakonoma o javnih uslužbencih in o sistemu plač v javnem sektorju). Zbornik referatov, ISSN 1318-8933, 2002, str. 46-65. [COBISS.SI-ID 215749888]

BOHINC, Rado. Predgovor. V: MAVER, Darko (ur.). Posvet Varovanje človekovih pravic in svoboščin v postopkih represivnih organov, Ljubljana, 8. maj 2002. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. cop. 2002, str. [5-6 ]. [COBISS.SI-ID 742600]

JEKLIČ, Aleš, BOHINC, Rado, FLORJANČIČ, Jože. Reorganizacija slovenske državne uprave v primerjavi s sosednjima državama. Lex localis : revija za lokalno samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], 2003, letn. 1, št. 2, str. 99-108. [COBISS.SI-ID 937160

BOHINC, Rado. Novosti v pravu uslužbenskih razmerij. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2001 : od 11. do 13. Oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 27, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2001, str. 1335-1348. [COBISS.SI-ID 20760157]

BOHINC, Rado. Stanje in ukrepi reforme javne uprave v letu 2001. V: JEROVŠEK, Tone (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Visoka upravna šola. 2001, str. 43-69. [COBISS.SI-ID 4898641]