Članki s področja: javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javna podjetja

BOHINC, Rado. Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji. Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE. 2016, 42, [št.] 6/7, str. 971-983. [COBISS.SI-ID 15237969] tipologija 1.08 -> 1.01

BOHINC, Rado, MUŽINA, Aleksij, TIČAR, Bojan. Novosti na področju pravne ureditve zavodov: gradivo za seminar. Koper: Fakulteta za humanistične študije, 2010. 75 str. [COBISS.SI-ID 4463063]

BOHINC, Rado. Nekaj predlogov za reformo javnega sektorja. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 17. okt. 2009, leto 51, št. 241, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 248721152]

BOHINC, Rado. Preoblikovanje javnih zavodov in javnih podjetij. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2005, [Letn.] 31, [št.] 2, str. 209-226. [COBISS.SI-ID 15473126]

BOHINC, Rado. Osebe javnega in zasebnega prava v pravnem redu RS s poudarkom na slovenski razvojni družbi. Ljubljana: [s.n.], april 1998. [brez pag.] folije. [COBISS.SI-ID 18771549]

BOHINC, Rado. Osebe javnega prava. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1998, let. 2724, št. 1938, str. 1352-1378. [COBISS.SI-ID 2338897]

BOHINC, Rado. Pravne oblike javnih podjetij v EU in po slovenskem pravu. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1998, let. 53 (115), št. 6/8, str. 399-425. [COBISS.SI-ID 339020]

BOHINC, Rado. Pravna ureditev gospodarskega javnega sektorja. Podjetje in delo: revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1993, 19, št. 4, str. 283-289. [COBISS.SI-ID 30034]

BOHINC, Rado. Pravna ureditev gospodarskega javnega sektorja. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1993, 19, št. 4, str. 283-289. [COBISS.SI-ID 30034]