Članki s področja univerze (visoko šolstvo)

BOHINC, Rado. Sodobna zakonska ureditev visokega šolstva: kako povrniti zaupanje države v univerzo in univerze v državo?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 508-530, 699-700. [COBISS.SI-ID 35052381]

BOHINC, Rado. Avtonomija in “avtonomija”? : obrazi avtonomnosti univerze. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 22. jan. 2011, leto 53, št. 18. [COBISS.SI-ID 255851264]

BOHINC, Rado. Bo Zakon o univerzi prepričal visokošolsko politiko? = Will the University Act convince the higher education regulatory authority?. V: KERN, Tomaž (ur.), et al. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = People and organization : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development, 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Kranj: Moderna organizacija. 2010, str. 140-160. [COBISS.SI-ID 1770963]

BOHINC, Rado. Javni sektor – torzo tranzicije : predlog za razmejitev državnih zavodov od samostojnih zavodov. Podjetje in delo: revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2009, letn. 35, št. 8, str. 1835-1851. [COBISS.SI-ID 2808776]