Članki s področja znanosti in raziskovalne dejavnosti

BOHINC, Rado. Nekaj predlogov za novo raziskovalno politiko RS : predstavitev na posvetu Znanost in tehnologija v Sloveniji – danes in jutri?, Državni svet, Ljubljana, 19. junij 2017. [COBISS.SI-ID 34976349]

BOHINC, Rado. Znova v medvedjem objemu politike. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 1.VI.1996, let. 38, št. 125, str. 42, 15.VI.1996, let. 38, št. 137, str. 42, 27.VII.1996, let. 38, št. 172, str. 38. [COBISS.SI-ID 188492]

BOHINC, Rado. Znanost in družba. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 1996, let. 26, št. 1, str. 9-19. [COBISS.SI-ID 16618077]

BOHINC, Rado. Znanje kot produkcijski tvorec. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1994, let. 43, št. 13, str. 27. [COBISS.SI-ID 5835268]

BOHINC, Rado. Teze za znanstveno tehnološko politiko Republike Slovenije. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 1995, let. 28, št. 5, str. 257-264. [COBISS.SI-ID 119884]

BOHINC, Rado. Pozdrav. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 25 (1995), 1 ; str. 3. [COBISS.SI-ID 7120388]

BOHINC, Rado. Znanost in stranke ali neznosna lahkost političnega sprenevedanja : odmev. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 31.V.1995, let. 37, št. 123, str. 9 Znanost za razvoj. [COBISS.SI-ID 123980]

BOHINC, Rado. Dejavnosti in usmeritve Ministrstva za znanost in tehnologijo. V: RUS, Veljko (ur.). Slovenija po letu 1995 : razmišljanja o prihodnosti, (Knjižna zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 1995, str. 326-338. [COBISS.SI-ID 17694813]

BOHINC, Rado. Governmental influence on R and D – the case of Slovenia. Sodelovanje centralnih in vzhodnoevropskih držav v projektu “Evropa kot globalna informacijska družba”: Stockholm, 6.-7. december 1995. [COBISS.SI-ID 17636957]

BOHINC, Rado. Inovativnost v delovnem razmerju. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 5.X.1995, let. 44, št. 39, str. 76-78, 12.X.1995, št. 40, str. 91-94, 19.X.1995, št. 41, str. 81-83, 26.10.1995, št. 42, str. 92-94. [COBISS.SI-ID 140364]

BOHINC, Rado. Points for the national science and technology policy of the Republic of Slovenia. Théorie et analyse des systèmes, ISSN 0242-7443, 1995, let. 21, št. 4, str. 19-27. [COBISS.SI-ID 2781212]

BOHINC, Rado. Pozdrav. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 25 (1995), 1 ; str. 3. [COBISS.SI-ID 7120388]

BOHINC, Rado. Cesarjeva nova oblačila ali centralizacija znanosti : odmev. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 25.X.1995, let. 37, št. 248, str. 10. [COBISS.SI-ID 147276] BOHINC, Rado. Dejavnosti in usmeritve Ministrstva za znanost in tehnologijo.

V: RUS, Veljko (ur.). Slovenija po letu 1995 : razmišljanja o prihodnosti, (Knjižna zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 1995, str. 326-338. [COBISS.SI-ID 17694813]

BOHINC, Rado. Tehnološki razvoj. V: GLIHA, Marko (ur.), KOBAL, Edvard (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Pospeševanje tehnološkega razvoja Slovenije : zbornik razširjenih povzetkov in zaključkov 1. slovenskega seminarja, Portorož, 27. in 28. junij 1995. Ljubljana: Slovenska znanstvena fundacija. 1996, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 202060]

BOHINC, Rado. Znanost in družba. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 1996, let. 26, št. 1, str. 9-19. [COBISS.SI-ID 16618077]

BOHINC, Rado. Teze za znanstveno tehnološko politiko Republike Slovenije. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 1995, let. 28, št. 5, str. 257-264. [COBISS.SI-ID 119884

BOHINC, Rado. Points for the national science and technology policy of the Republic of Slovenia. Théorie et analyse des systèmes, ISSN 0242-7443, 1995, let. 21, št. 4, str. 19-27. [COBISS.SI-ID 2781212]