Gospodarsko pogodbeno pravo

Avtor: prof. dr. Rado Bohinc, Alen Balde
Strokovni recenzent: doc. dr. Bojan Tičar
Založništvo in izdelava: Koper: Univerza na primorskem – Fakulteta za Management, 2008
Oblikovanje in fotografija na naslovnici: Alen Ježovnik
Naklada: 1000 izvodov