Intervjuji

V zadnjem obdobju se intervjuji nanašajo na kritična vprašanja slovenske visokošolske in raziskovane dejavnosti, npr, kako FDV poščajo kri in kako raziskovalci ne morejo biti le zbiralci točk.

V obdobju vodenja univerze (2007-2011) se nanašajo na razvoj kakovostne raziskovalne univerze in na družbeni položaj slovenske univerze, kot tudi na kritična aktualna vprašanja Univerze na Primorskem ter Rektorske conference.

V prejšnjih obdobjih se so se intervjuji nanašali vodenje ministrstev, npr. za notranje zadeve, torej na procese, ob pripravah na vstop v EU in Schengen, ter na prevzem evra in z z vsem tem povezane pojave (migracije, izbrisani, kriminaliteta).  To je čas, ko se Slovenija se postopno pridružuje skupini ekonomsko razvitih držav, za katere je značilna visoka stopnja družbeno-ekonomske kompleksnosti, ki se odraža v zapletenih odločitvenih procesih v javnem in privatnem sektorju. Skladnost z evropskim pravnim redom in pravnimi standardi ter informatizacija in digitalizacija je predpogoj za učinkovito delovanje in splošno konkurenčnost, zato sta uvajanje in uporaba informacijske tehnologije za Slovenijo ena najbolj pomembnih strateških razvojnih nalog.

Obdobje pred vstopom v EU predvsem pa obdobje pred nastankom samostojne Slovenije, je terjalo povsem drugačne odgovore, čeprav tudi odgovore velike družbene odgovornosti znanosti in politike.

Visoko šolstvo, univerza

BOHINC, Rado (intervjuvanec). “Fakulteti za družbene vede puščajo kri”. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 29. feb. 2016, leto 58, št. 49, str. 10-11, portret. [COBISS.SI-ID 33883997]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Mladi raziskovalci ne morejo biti le zbiralci točk : delovanje ARRS. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 23. okt. 2014, leto 56, št. 247, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 32981085]

BOHINC, Rado (intervjuvanec), MATIČIČ, Nada (intervjuvanec). Visoka šola za dizajn : [TV Slovenije, Oddaja Univerza, 7. 1. 2011]. Ljubljana: TV Slovenija, 2011. http://tvslo.si/predvajaj/univerza/ava2.93407567/. [COBISS.SI-ID 1024236896]

MATIČIČ, Nada (intervjuvanec), BOHINC, Rado (intervjuvanec). Con oggi anche … [etc.] : [predvajano na TV Koper, v oddaji Tutt’oggi, 26. 1. 2011 ob 19h]. Koper: TV Koper, 2011. [COBISS.SI-ID 1024229728]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Univerza ni trgovski center, ki se ga postavi v vsako vas : dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem in predsednik rektorske konference Republike Slovenije …. Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 25. apr. 2008, leto 62, št. 96, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 12302129]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Če se dekan spravi s tožbo na študenta. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 4. okt. 2008, leto 64, št. 231, str. 42-43, fotogr. [COBISS.SI-ID 27656285]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Razvoj kakovostne raziskovalne univerze: pogovor s prof. dr. Radom Bohincem, novim rektorjem Univerze na Primorskem. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 26. nov. 2007, leto 49, št. 272, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 12074545]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Če se dekan spravi s tožbo na študenta. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 4. okt. 2008, leto 64, št. 231, str. 42-43, fotogr. [COBISS.SI-ID 27656285]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Dokler obstaja monopol, ni razloga za znižanje cen : iz menaže. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 8. jun. 2007, leto 57, št. 130, str. 5. [COBISS.SI-ID 26268253]

BOHINC, Rado (intervjuvanec), ČOK, Lucija (intervjuvanec), VODOPIVEC, Franc (intervjuvanec). Evropa in mi : pogovor na Regionalnem RTV centru Koper-Capodistria. Ljubljana: RTV Slovenija; Koper: Regionalni RTV center Koper-Capodistria, 29. feb. 2000. [COBISS.SI-ID 285651]

Znanost in tehnologija

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Slovenska pamet ne beži več na tuje. Gorenjski glas, ISSN 0352-6666, 28.III.1995, let. 48, št. 25, str. 3. Portret. [COBISS.SI-ID 1153846]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Ministrstvo se kljub prenašanju pristojnosti za strokovno odločanje ne bo znebilo odgovornosti za razvoj znanosti : Z dr. Bohincem o dodelavi zakona o organiziranju in financiranju v znanosti in tehnologiji. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 24.I.1996, let. 38, št. 19, str. 9, Portret. [COBISS.SI-ID 165452]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Rado Bohinc : intervju. F. Plus : magazin za življenjski stil, ISSN 1318-7643, nov. 1995, let. 1, str. 36-43, Portret. [COBISS.SI-ID 156236]

BOHINC, Rado (intervjuvanec), DAR, V.K. (intervjuvanec), PIRKMAJER, Edo (intervjuvanec). Čiščenje in prenova : usoda in prihodnje poti centra bodo bolj jasne po jutrišnjem izrednem zasedanju sveta. Republika : nova nedeljska Republika, ISSN 1318-5551, 4, št.165, (18.VI.1995), str.12 portret. [COBISS.SI-ID 127308]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Ministrstvo se kljub prenašanju pristojnosti za strokovno odločanje ne bo znebilo odgovornosti za razvoj znanosti : Z dr. Bohincem o dodelavi zakona o organiziranju in financiranju v znanosti in tehnologiji. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 24.I.1996, let. 38, št. 19, str. 9, Portret. [COBISS.SI-ID 165452]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Zanimivi smo, ker ne prodajamo, pač pa predvsem ponujamo skupno uporabo znanja : minister prof. dr. Rado Bohinc o beri z obiska na Kitajskem in v Koreji. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 22.II.1995, let. 37, št. 43, str. 9. Portret. [COBISS.SI-ID 48087040]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Znanost tudi v stiski deluje dostojanstveno : pogovor z dr. Bohincem ob zavrnitvi “tehnološkega tolarja”. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 17.V.1995, let. 37, št. 111, str. 9. Portret. Znanost za razvoj. [COBISS.SI-ID 117580]

BOHINC, Rado. Znanost in stranke ali neznosna lahkost političnega sprenevedanja : odmev. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 31.V.1995, let. 37, št. 123, str. 9 Znanost za razvoj. [COBISS.SI-ID 123980]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Rado Bohinc : intervju. F. Plus : magazin za življenjski stil, ISSN 1318-7643, nov. 1995, let. 1, str. 36-43, Portret. [COBISS.SI-ID 156236]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Slovenska pamet ne beži več na tuje. Gorenjski glas, ISSN 0352-6666, 28.III.1995, let. 48, št. 25, str. 3. Portret. [COBISS.SI-ID 1153846]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Znanost se ne meri z enim mandatom : z ministrom za znanost o tem, kaj Slovenci v sodelovanju s svetom zmoremo in kako smotrno porabljamo denar, ki je za to namenjen : bega možganov ne smemo dopustiti. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 26.XI.1995, let. 34, št. 321, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 155980]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). The challenges and pitfalls of change : R & D in Slovenia : interview with the slovenian minister of science and technology. Quark, ISSN 1318-2641. [English ed.], 1995, str. 32-37. Portret. [COBISS.SI-ID 134476]

BOHINC, Rado (intervjuvanec), DAR, V.K. (intervjuvanec), PIRKMAJER, Edo (intervjuvanec). Čiščenje in prenova : usoda in prihodnje poti centra bodo bolj jasne po jutrišnjem izrednem zasedanju sveta. Republika : nova nedeljska Republika, ISSN 1318-5551, 4, št.165, (18.VI.1995), str.12 portret. [COBISS.SI-ID 127308]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Fondacija lahko ostane suha veja, če bodo izostale davčne olajšave : po (tudi formalni) ustanovitvi Slovenske znanstvene fondacije. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 13.IV.1994, let. 36, št. 85, str. 13. Portret. [COBISS.SI-ID 50288128]

BOHINC, Rado. Znanje kot produkcijski tvorec. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1994, let. 43, št. 13, str. 27. [COBISS.SI-ID 5835268]

Minister za znanost in tehnologijo dr. Rado Bohinc o vlogi in pomenu Slovenske znanstvene fondacije in tehnološko razvojnega sklada.

BOHINC, Rado. Podarjena tehnološka injekcija : projekt matere države: sto novih podjetij high tech. Manager : revija za podjetne, ISSN 0353-8079. [Tiskana izd.], 1994, let. 5, št. 3, str 18-19. [COBISS.SI-ID 5789444]

BOHINC, Rado. Kovačeva kobila, ki ni bosa. Biro : revija za sodobno pisarno, ISSN 1318-0835, 1993, let. 1, št. 3, str. 8-11. [COBISS.SI-ID 4906500]

BOHINC, Rado. Tudi naša znanost potrebuje vrhunske zasebne institucije : minister dr. Rado Bohinc napoveduje spremembe brez radikalnih zasukov. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 24.II.1993, let. 49, št. 44, znanje za razvoj ; str. 13. [COBISS.SI-ID 4472068]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Science and technology in Slovenia : introduction of western organisational patterns at all levels. Quark, ISSN 1318-2641. [English ed.], winter 1993/94, str. 4-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 66823424]

TANCIG, Peter (intervjuvanec), BOHINC, Rado (intervjuvanec). Model koncentričnih krogov. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid, ISSN 1318-0401, 19.II.1993, št. 4, str. 3-7, portreta. [COBISS.SI-ID 4467204]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Most med teorijo in prakso. 7D, ISSN 0351-8485. [Tiskana izd.], 16.I.1991, let. 20, št. 2, str. 8-10. Ilustr. [COBISS.SI-ID 34156544]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Madeži vlade. Mladina, ISSN 0350-9346. [Tiskana izd.], let. 44, 29.X.1991, str.30-31. Ilustr. [COBISS.SI-ID 38466048]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Švedska na Balkanu. Mladina, ISSN 0350-9346. [Tiskana izd.], 6.XI.1990, št. 39, str. 30-32. Portret. [COBISS.SI-ID 24333568]

Varnost, migracije

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Nasilnež bo moral od doma : novela zakona o policiji prinaša policistom novo pooblastilo : odstranitev nasilneža iz lastnega stanovanja in pripoved približevanja za 10 dni. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 18. jan. 2003, let. 45, št. 14, str. 4. [COBISS.SI-ID 21727069]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Ne oblast, ampak državljanom v oporo : naš pogovor z dr. Radom Bohincem, ministrom za notranje zadeve. Revija obramba, ISSN 0353-9628, jan. 2003, letn. 35, št. 1, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 873672]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Policija ni bolj nasilna. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 4. jan. 2003, leto 45, št. 2, str. 4-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 847816]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Dokončanje nalog na ustvarjalnih temeljih : intervju z ministrom za notranje zadeve dr. Radom Bohincem. Slovenska uprava : revija Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ISSN 1580-7320, nov./dec. 2002, letn. 2, št. 5, str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 848072]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Ministrstvo je intelektualni izziv. Mladina, ISSN 0350-9346. [Tiskana izd.], 4. marec 2002, št. 9, str. 32-35. [COBISS.SI-ID 21008733]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Ministrstvo je intelektualni izziv. Mladina, ISSN 0350-9346. [Tiskana izd.], 4. marec 2002, št. 9, str. 32-35. [COBISS.SI-ID 21008733]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Dokončanje nalog na ustvarjalnih temeljih : intervju z ministrom za notranje zadeve dr. Radom Bohincem. Slovenska uprava : revija Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ISSN 1580-7320, nov./dec. 2002, letn. 2, št. 5, str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 848072]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Skrbi me, da se želi policija izmuzniti nadzoru : dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 27. okt. 2001, leto 43, št. 249, str. 4-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 624072]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Uspešni smo, če so ljudje z nami zadovoljni : pogovor z ministrom dr. Radom Bohincem. Slovenska uprava : revija Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ISSN 1580-7320, okt. 2001, letn. 1, št. 1, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 711368]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Bolje organizirani za boj proti kriminalu : v prihodnjih dveh letih naj bi javna uprava zares postala državljanom prijazen servis. Svobodna misel : TV-15, ISSN 1318-0266, 2001, let. 39, št. 13, str. 2,11. [COBISS.SI-ID 20600925]

Ekonomska demokracija

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Udeležba zaposlenih pri dobičku je civilizacijski dosežek. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 17. dec. 2007, letn. 49, št. 290. [COBISS.SI-ID 26834013]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Notranje lastništvo se je pojavilo v najbolj grobo organizirani kapitalistični državi, v ZDA, za blažitev nasprotij med delom in kapitalom : Prof. dr. Rado Bohinc, minister za znanost in tehnologijo, pred štirimi leti med ustanovitelji Socialdemokratske unije in danes predsednik sveta in namestnik predsednika ZLSD, v našem klepetu utemeljuje nujo po socialdemokratski razvojni usmeritvi Slovenije. Delavska enotnost : časopis slovenskih delavcev, ISSN 0011-7722, 27.VII.1995, let. 54, št. 35, str. 7-8. Portret. [COBISS.SI-ID 131660]

BOHINC, Rado (intervjuvanec). Spor je nepotreben. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, oktober 1997, let. 1, št. 10, str. 26-28. [COBISS.SI-ID 17875293]

BOHINC, Rado (intervjuvanec), ZAVRTANIK, Danilo (intervjuvanec), FISCHER, Jasna (intervjuvanec), PEJOVNIK, Stane (intervjuvanec), LUTHAR, Oto (intervjuvanec). Slovenija brez znanosti! In kaj potem? : Radio Slovenija : III. program : Okrogla miza tretjega programa. Ljubljana, 9. mar. 1994. 60 min. [COBISS.SI-ID 17726765]

DOLINAR, Darko (intervjuvanec), BOHINC, Rado (intervjuvanec). Znanost v primežu proračuna : sodelovanje v oddaji z ministrom dr. Radom Bohincem in novinarjem Jožetom Logarjem : Radio Glas Ljubljane. 1994. [COBISS.SI-ID 3708461]

BOHINC, Rado (intervjuvanec), ČOK, Lucija (intervjuvanec), VODOPIVEC, Franc (intervjuvanec). Evropa in mi : pogovor na Regionalnem RTV centru Koper-Capodistria. Ljubljana: RTV Slovenija; Koper: Regionalni RTV center Koper-Capodistria, 29. feb. 2000. [COBISS.SI-ID 285651]

Zavrnitev piškotkovSpletna stran za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Če se strinjate z našo politiko piškotkov, pojavno okno zaprite s klikom na znak x desno.