Obveznosti v združevalnih razmerjih

Avtor: dr. Rado Bohinc
Glavni urednik: Franjo Krivec
Direktor: Boris Platovšek
Urednik: Stane Grahek
Opremil: Milan Turel
Izdala in založila: TOZD gospodarski vestnik v delovni organizaciji ČGP Delo
Tisk: Tiskarna Novo Mesto, 1985