Povsem nepotrebno in za ta čas razdiralno je vsiljevanje ideološke razprave o policijskih pooblastilih vojski. Zavajanje je, da nasprotovanje policijskim pooblastilom vojski pomeni nasprotovanje sodelovanju vojske pri varovanje meje. To nedvoumno dovoljuje že sedaj veljavni zakon. Širitev policijskih pooblastil na vojsko zato ni potrebna, niti ni primerna, saj vojaki niso usposobljeni za to.

Veljavni 37.čl. ZO določa, da Slovenska vojska (SV)  lahko tudi sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja s tem, da njeni pripadniki pri tem pri opravljanju teh nalog nimajo policijskih pooblastil. Po 37.a členu ZO  bi DZ z dvotretjinsko večino lahko podelil izjemna pooblastila vojski.  Zaradi epidemije ni ogrožena varnost države, temveč zdravje prebivalstva. Zato ni potrebe, da vojaki dobilo posebna pooblastila, da npr. omejujejo gibanje oseb in, da sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic. Zakon za  takšne razmere, (npr. ob naravnih in drugih nesrečah, če je huje ogrožena javna varnost, za zavarovanje državne meje ipd. predvideva, da se vpokliče pomožne policiste (po dosegljivih inf. ima Policija več kot več kot 500 pomožnih policistov).

Izvajanje policijskih nalog, posebej pooblastil, terja znanje s področja kazenskega procesnega prava in prava človekovih pravic, ki ga vojaki, ki so usposobljeni za povsem drugačne naloge. nimajo. Zaradi lažje presoje, navajamo, kaj vse so policijska pooblastila in kaj so prisilna sredstva, ki jih uporabljajo policisti; na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije smejo policisti pri opravljanju policijskih nalog (33.čl.):

•         zbirati obvestila

•         vabiti

•         opozarjati

•         ukazovati

•         ugotavljati identiteto oseb in izvajati identifikacijski postopek

•         iskati osebe

•         izvajati prikrito evidentiranje in namensko kontrolo

•         izvajati prepoznavo oseb po fotografijah

•         izdelovati fotorobote

•         izvajati poligrafski postopek

•         postavljati cestne zapore z blokadnimi točkami

•         uporabljati tuja prevozna sredstva, sredstva za zveze ali druga sredstva

•         opravljati varnostne preglede

•         opravljati preglede oseb

•         vstopati v tuja stanovanja in v druge prostore

•         zasegati predmete

•         opravljati protiteroristične preglede

•         začasno omejevati gibanje oseb

•         privesti osebe

•         prepovedati približevanje določeni osebi, kraju ali območju

•         prepovedati udeležbo na športnih prireditvah

•         prekiniti potovanje

•         pridržati osebe

•         uporabljati prisilna sredstva

•         varnostno preverjati osebe

•         izvajati akreditacijski postopek

•         izvajati policijska pooblastila na vodah

•         zbirati in obdelovati podatke

•         izvajati druga policijska pooblastila, določena v zakonih

Uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste – statistični podatki

Na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije smejo policisti uporabiti tudi prisilna sredstva in sicer:

– sredstva za vklepanje in vezanje,

– telesno silo,

– plinski razpršilec,

– palico, – službenega psa,