Pravo gospodarskih družb

Avtor: mag. Borut Bratina, prof. dr. Rado Bohinc, prof. dr. Hilda Marija Pivka
Urednik: Irena Prijavič dipl. oec., Bojan Tičar dipl. iur.
Založništvo in izdelava: Lege artis, Ljubljana 1995