Dr. Rado Bohinc: Vzvodi prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu

Več kot 1,4 milijarde delavcev po vsem svetu dela v t.i. ranljivih zaposlitvah. Število delavcev brez rednih dohodkov in dostopa do socialne varnosti se povečuje vsako leto za okoli 11 milijonov (ILO). Prekarnost je izraz nemoči (nesposobnosti) in nezadostne politične volje (nepripravljenosti) države, da se ubrani pritiskov kapitala na način, da zagotovi zaposlenim pravno in socialno varnost .

Preberi več “Dr. Rado Bohinc: Vzvodi prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu”

dr. Rado Bohinc: Družbena odgovornost za premagovanje družbene neenakosti (Zbornik Za družbeno odgovornost, FDV, 2018)

Reforme v Sloveniji v 90. letih prejšnjega stoletja so spremenile politične in ekonomske temelje v slovenski družbi; temeljito so se spremenila tudi razmerja med delom in kapitalom. Zgodilo se je tako rekoč čez noč: iz skrajnega in pretiranega, izključno na delu temelječega družbenega in ekonomskega sistema se je vzpostavil skrajni in nepotrebno pretirani liberalni kapitalizem. Sprva luknjičava kapitalistična pravna ureditev kot zlepljenka prepisanih evropskih smernic in vsestransko šibka sodna veja oblasti sta omogočili številne stranpoti. Časa za ponotranjenje vrednot in etike kapitalizma ni bilo na voljo, zato sta pohlep in grabežljivost dobila krila; novi kapitalisti so postali najpredrznejši in ne najsposobnejši2.

Preberi več “dr. Rado Bohinc: Družbena odgovornost za premagovanje družbene neenakosti (Zbornik Za družbeno odgovornost, FDV, 2018)”

Dr. Rado Bohinc: Koalicija za družbeno odgovornost? Družbena odgovornost v programih političnih strank

Prevladujoči državni kapitalizem v Sloveniji, s pretežnim delom gospodarstva in vseh javnih služb pod večinskim (lastniškim in regulatornim) nadzorom države prerašča v neoliberalno vladavino partitokracije, kjer le strankarsko razdeljeni izvoljenci upravljajo gospodarstvo in javne službe. Povečana gospodarska rast se usmerja pretežno v dobičke nosilcev kapitala in manj v prihodke od dela. Na dolgi rok bo to družbeno neenakost tudi v Sloveniji povečevalo v neskončnost.

Preberi več “Dr. Rado Bohinc: Koalicija za družbeno odgovornost? Družbena odgovornost v programih političnih strank”

Država kot dober gospodar

Avtorji: dr. Rado Bohinc (ur), dr. Andrej Rus, dr. Anja Strojin Štampar,dr. Mejra Festić, dr. Neven Borak, dr. Polona Pašić, dr. Borut Bratina, dr. Barbara Rajgelj, Založba FDV, 2019.

Nakup knjige

Knjiga razčlenjuje predloge za boljše korporacijsko upravljanje podjetij v državni lasti ( razmejitev regulatornih in lastniških pristojnosti vlade in DZ, upravljanje SDH, in DUTB, družbena odgovornost). Knjiga obravnava vprašanja kot so.: državna lastnina kot renta sedanje ali kot priložnost naslednjih generacij (dr. Andrej Rus), kritična analiza zakonov o SDH in DUTB ter predlogi za prenovo (dr. Anja Strojin), reševanje bank v globalnem okolju kot posledica slabega korporativnega upravljanja (dr. Mejra Festič), pomen korporativnega upravljanja bank glede na lastništvo bank (dr. Borut Bratina), problem izključitve delavcev od soupravljanja v organih bank (dr. Barbara Rajgelj), nekaj predlogov za večjo družbeno odgovornost pri upravljanju državnega premoženja (dr. Rado Bohinc).

Članki s področja družbene odgovornosti

BOHINC, Rado. Družbena odgovornost za premagovanje družbene neenakosti. V: BOHINC, Rado (ur.), BOHINC, Rado. Za družbeno odgovornost : zbornik razprav. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Gibanje za družbeno odgovornost. 2018, str. 13-24. [COBISS.SI-ID 35794525]

BOHINC, Rado. Vzvodi prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu. V: POGLAJEN, Črt (ur.), KOSTEVC, Črt (ur.), DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša (ur.). Prekarnost in družbena negotovost : interdisciplinarni pogledi na prekariat, (Zbirka Maksima). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Založništvo. 2018, str. 269-283, portret, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 36037469]

BOHINC, Rado. Analiza družbene odgovornosti v programih političnih strank. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2018, let. 22, št. 3, str. 3-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 67163746]

Preberi več “Članki s področja družbene odgovornosti”

Za družbeno odgovornost

Avtorji: dr. Rado Bohinc (ur.), dr. Matjaž Mulej, dr. Mihael Jožef Toman, dr. Stane Pejovnik, dr. Vito Turk, dr. Zvone Vodovnik, dr. Ivan Svetlik, dr. Mato Gostiša, dr. Živko Bergant, Črt Poglajen, dr. Maks Tajnikar, dr. Lojze Sočan, dr. Bogomir Kovač, dr. Mejra Festić , dr. Anja Strojin Štampar, dr. Miran Mihelčič, dr. Rudi Rizman, dr. Anton Bebler, dr. Niko Toš, Založba FDV in Gibanje za družbeno odgovornost, Ljubljana 2018.

Nakup knjige

To, kar morajo doseči sedanje intelektualne sile človeštva, je prilagoditev družbenega in ekonomskega ustroja na način, da se z uravnoteženjem rasti profitov iz kapitala in dohodkov iz dela postopno zaustavi poglabljanje prepada med bogastvom in revščino. Nov razvojni model terja prevzem družbene odgovornosti za postopno uravnoteženje rasti dobičkov in plač ter socialnih prejemkov, postopno odpravo brezpravnega prekarnega dela, vrnitev družbene veljave delu ter vzpostavitev dela kot podlage za korporacijske pravice in udeležbo na dobičku.

Preberi več “Za družbeno odgovornost”

Družbena odgovornost

Avtor: dr. Rado Bohinc, Založba FDV, 2016, 448 strani

Nakup knjige

V knjigi so predstavljena izhodišča možnega novega razvojnega modela Slovenije, ki temelji na splošno sprejetih vrednotah 21. stoletja, vendar na bolj uravnoteženih razmerjih med delom in kapitalom, upošteva pa velike premike, ki jih v organizaciji človeške družbe terja skokovit tehnološki razvoj. Novi razvojni model postavlja v središče človeka, njegovo ustvarjalnost in gospodarsko rast za vse ljudi. V knjigi so  predstavljeni možni načini  prehoda iz sistema, ki že stoletja ustvarja velikanske neenakosti med ljudmi (8 Zemljanov je bogatejših kot najrevnejših 3,6 milijarde skupaj), ki v sodobnem času prerašča v nepomirljive socialne napetosti in globalne migracije. Knjiga obravnava tudi poglavja iz družbeno odgovornega javnega upravljanja, npr. odgovornost in integriteto javnih funkcionarjev, direktorjev in načelnikov v javnem sektorju, pa tudi družbeno odgovorno korporativno upravljanje gospodarskih družb v državni lasti in javnih zavodov. Predstavljeni so tudi številni predlogi za zakonske izboljšave v smeri večje družbene odgovornosti za postavitev sistemskega okvira bolj uravnoteženih razmerij med delom in kapitalom.

Preberi več “Družbena odgovornost”

Corporate Social Responsibility

Authors: dr. Rado Bohinc (ur.), dr. Til Rozman, dr. Matjaž Uršič, Petra Podobnikar, Maja Jančič, dr. Barbara Rajgelj, Založba FDV, Ljubljana 2016.

Nakup knjige

Modern societies are in search of equilibrium between economic development and the welfare of the society and the environment, however it all depends on how we define economic development; it cannot be a goal per se, rather than satisfying overall human objectives, including social and environmental in the sense of sustainable development and quality of life for all people

Zavrnitev piškotkovSpletna stran za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Če se strinjate z našo politiko piškotkov, pojavno okno zaprite s klikom na znak x desno.