Članki s področja javne uprave in javnih uslužbencev

BOHINC, Rado. Smeri reforme javne uprave. V: ŽURGA, Gordana (ur.). Zbornik referatov, Posvet Na poti k poslovni odličnosti javne uprave, Ljubljana, 30. maj 2001. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve. 2001, str. 5-11. [COBISS.SI-ID 591048]

BOHINC, Rado. Reforma uslužbenskih in plačnih razmerij v javnem sektorju v RS : (nekaj pojasnil k zakonoma o javnih uslužbencih in o sistemu plač v javnem sektorju). Zbornik referatov, ISSN 1318-8933, 2002, str. 46-65. [COBISS.SI-ID 215749888]

Preberi več “Članki s področja javne uprave in javnih uslužbencev”