Dr. Rado Bohinc: Za večjo družbeno odgovornost pri upravljanju podjetij v lasti države (monografija DRŽAVA KOT DOBER GOSPODAR, FDV 2019)

POVZETEK PREDLOGOV

1. Novela ZSDH-1 bi morala izrecno določiti, da ministrstva, vlada in DZ , ki izvajajo pristojnosti regulatorja, ne odločajo o lastniških funkcijah države . Lastniške pristojnosti in s tem položaj skuščine SDH bi zakon moral poveriti avtonomnemu organu ‒ lahko bi ga poimenovali Svet za upravljanje kapitalskih naložb države ‒ ki bi predstavljal javni interes, sestavljali pa bi ga predstavniki več državnih organov.

Preberi več “Dr. Rado Bohinc: Za večjo družbeno odgovornost pri upravljanju podjetij v lasti države (monografija DRŽAVA KOT DOBER GOSPODAR, FDV 2019)”