Članki s področja politični sistem, mediji

TIČAR, Bojan, BOHINC, Rado, NAHTIGAL, Matjaž. Recepcija rimske antične vrednote fides – poštenosti in zvestobe dani besedi – v sodobnem slovenskem upravnem pravu. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 4, str. 847-864. [COBISS.SI-ID 2021866], [JCRWoS do 10. 9. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]

BOHINC, Rado. The judge’s tenure : a historical and contemporary overview. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2014, letn. 22, št. 3, str. 791-808. [COBISS.SI-ID 33108829]

Media Law in Slovenia

Avtor: dr. Rado Bohinc, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn cop. 2015

Nakup knjige

In the first part of the book, there is an overview of media markets and landscape in Slovenia and main actors in the field of public and private radio broadcasting and print media. Also technical infrastructure as electronic communications network, equipment, services, including electronic signature and cable penetration are analysed. In addition, institutional infrastructure like Electronic Communications Council of the RS, Communications Networks and Services Agency, ACOS (APEK) and The Inspectorate of the RS for Electronic Communications and Electronic Signature are presented. Following technological and economic developments on the media markets is introduced as digital television, new media, convergence of media products and film and audio-visual industry are described in the book. Sources of media law starting with the Constitution, legislation and implementation decrees, related to media and to broadcasting and journalist ethical codes and case law from the field are further elaborated.

Preberi več “Media Law in Slovenia”

Pravo in politike Evropske unije: povzetki pogodb in sodne prakse

Avtor: Rado Bohinc, Založba FDV, 2012, Ljubljana

Knjiga predstavlja celovit pregled razvoja ter mednarodnopravnega položaja EU, sestavo in pristojnosti njenih institucij, postopke odločanja ter osnovne značilnosti EU. Predstavljene so temeljne značilnosti in narava ter temeljni viri prava EU. V knjigi so zbrani in kontekstualizirani številni primeri sodnih praks, ki bodo študentom in ostalim bralcem pomagali razumeti vsebino in kompleksnost prava EU. Podrobno so obravnavane različne oblike tožb, postopki pred sodiščem EU. Posebna poglavja so namenjena obravnavi ekonomske in monetarne politike EU, proračunu in računskemu sodišču EU. Ker je pravo Evropske unije vseskozi spreminjajoče se telo pravnih pravil, je delo aktualno, saj so v njem predstavljena tako trenutno veljavna pravila delovanja EU kot tudi nekateri vidiki ureditve v prihodnosti. Delo je opremljeno s tabelami, slikami ter vprašanji za ponavljanje in preverjanje znanja, zato bo še posebej uporabno kot učbenik za študente različnih študijskih smeri in predmetov, povezanih s strukturo in delovanjem evropskih integracij.

Nakup knjige

Zavrnitev piškotkovSpletna stran za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Če se strinjate z našo politiko piškotkov, pojavno okno zaprite s klikom na znak x desno.