Članki s področja socialne ekonomije

Zadružništvo

BOHINC, Rado. Primerjalna ureditev delavskih zadrug v Evropi in ZDA. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1990, let. 16, št. 8, str. 743-753. [COBISS.SI-ID 21746434]

BOHINC, Rado. Pravna in finančna razmerja v zadrugah, kot neprofitnih stanovanjskih organizacijah. V: Strokovno gradivo za posvetovanje Stanovanjsko in gradbeno zadružništvo, Koper, 20. marec 1998. Koper: [s.n.]. 1998, folije, brez pag. [COBISS.SI-ID 18803037]