Temelji sistema in družbena kontrola cen

Avtor: dr. Rado Bohinc
Urednica: Vida Bano
Izdal: Center za samoupravno normativno dejavnost
Založila: Dopisna delavska univerza Univerzum
Tisk: Dravska tiskarna v Mariboru, 1982