Upravno pravo – splošni del

Avtorji: dr. Rado Bohinc, dr. Bojan Tičar, Recenzentka: dr. Etelka Korpič Horvat, Uredila: Jolanda Postogna, Izdajatelj: Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru