Za družbeno odgovornost

Avtorji: dr. Rado Bohinc (ur.), dr. Matjaž Mulej, dr. Mihael Jožef Toman, dr. Stane Pejovnik, dr. Vito Turk, dr. Zvone Vodovnik, dr. Ivan Svetlik, dr. Mato Gostiša, dr. Živko Bergant, Črt Poglajen, dr. Maks Tajnikar, dr. Lojze Sočan, dr. Bogomir Kovač, dr. Mejra Festić , dr. Anja Strojin Štampar, dr. Miran Mihelčič, dr. Rudi Rizman, dr. Anton Bebler, dr. Niko Toš, Založba FDV in Gibanje za družbeno odgovornost, Ljubljana 2018.

Nakup knjige

To, kar morajo doseči sedanje intelektualne sile človeštva, je prilagoditev družbenega in ekonomskega ustroja na način, da se z uravnoteženjem rasti profitov iz kapitala in dohodkov iz dela postopno zaustavi poglabljanje prepada med bogastvom in revščino. Nov razvojni model terja prevzem družbene odgovornosti za postopno uravnoteženje rasti dobičkov in plač ter socialnih prejemkov, postopno odpravo brezpravnega prekarnega dela, vrnitev družbene veljave delu ter vzpostavitev dela kot podlage za korporacijske pravice in udeležbo na dobičku.

V  Gibanju za družbeno odgovornost so dr. Rado Bohinc, ddr. Matjaž Mulej, dr. Stane Pejovnik, ak. dr. Vito Turk, dr. Ivan Svetlik, dr. Živko Bergant, Črt Poglajen, dr. Maks Tajnikar, dr. Lojze Sočan, dr. Bogomir Kovač, dr. Mejra Festić ,dr. Anja Strojin Štampar, dr. Miran Mihelčič, ddr. Rudi Rizman in dr. Niko Toš postavili 10 zahtev za več družbene odgovornosti v Sloveniji in svetu:

  1. zahteva: družbena odgovornost do naravnega okolja
  2. zahteva: družbena odgovornost do prihodnjih rodov in za razvoj
  3. zahteva: družbena odgovornost do starejših, invalidov in za zdravje
  4. zahteva: družbena odgovornost do dela
  5. zahteva: družbena odgovornost do podjetništva in gospodarskega razvoja
  6. zahteva: družbeno odgovorno korporacijsko upravljanje
  7. zahteva: družbeno odgovorno upravljanje javnega premoženja
  8. zahteva: družbeno odgovorno javno upravljanje
  9. zahteva: družbena odgovorna zunanja in varnostna politika
  10. zahteva: družbena odgovornost do zgodovine in kulture