Korporacijsko pravo

Gospodarsko pravo, primerjalno korporacijsko upravljanje je osrednje raziskovalno in znanstveno publicistično področje. Temeljna dela s tega področja so monografija KORPORACIJE (2008), monografija COMPARATIVE CORRPORATE GOVERNANCE (2010), 5 izdaj monografije CORPORATIONS AND PARTNERSHIPS (2017, 2014, 2012, 2010, 2008) ter številni znanstveni članki, prispevki v zbornikih in komentarji slovenske zakonodaje.

Monografije izdane  tujini

5 knjig (INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF LAWS, CORPORATIONS AND PARTNERSHIPS), izdanih pri ugledni tuji založbi Kluwer Law International (2017, 2014, 2012, 2010, 2008) v mednarodni prispevajo sistematično, poglobljeno, primerjalno pravno predstavitev pravne ureditve in razvoja slovenskega korporacijskega prava, po zahtevnih, mednarodno sprejetih metodoloških pristopih. Slovensko korporacijsko pravo je s tem mednarodno primerljivo predstavljeno v svetovnem merilu, kar zagotavlja prepotrebno strokovno znanje poslovnim krogom, hkrati pa omogoča znanstvenim krogom primerjalnoi analizo.

2 knjigi, COMPARATIVE COMPANY LAW, an overview on US and some EU coutries’ company legislation on corporate governance, izdana pri Založbi Saarbrücken VDM Verlag, dr.Miller, 2014, in COMPARATIVE CORPORATE GOVERNANCE: AN OVERVIEW ON US AND SOME EU COUNTRIES’ CORPORATE LEGISLATION AND THEORY, 2010, predstavljata celovito in obsežno primerjalnopravno analizo evropskega in ameriškega korporacijskega prava, s poglobljenimi povdarki na korporacijskem upravljanju.


BOHINC, Rado. Slovenia, (International encyclopaedia of laws, Corporations and partnerships, suppl. 92). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2019. 212 str., portret. ISBN 978-90-654-4946-7. [COBISS.SI-ID 34851933]

BOHINC, Rado. Slovenia, (International encyclopaedia of laws, Corporations and partnerships, suppl. 73). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014. 204 str., portret. ISBN 978-90-654-4946-7. [COBISS.SI-ID 32430173]

BOHINC, Rado. Corporations and partnerships in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2012. 190 str. ISBN 978-90-411-3886-6. ISBN 90-411-3886-2. [COBISS.SI-ID 4222935]

BOHINC, Rado. Slovenia, (International encyclopaedia of laws, Corporations and partnerships, suppl. 42). [The Hague]: Kluwer Law International, 2008. 168 str., portret. ISBN 978-9-06544-946-7. COBISS.SI-ID 2782423]

BOHINC, Rado, TIČAR, Bojan. Legal regulation of financial market instruments‘ : general and in case of the Republic of Slovenia. Ljubljana: Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2014. ISBN978-961-93379-5-0.http://akp.poslovodno-racunovodstvo.si/wp content/uploads/2014/10/Bohinc-Ticar-Financial-Markets-Instruments-2014-3.pdf. [COBISS.SI-ID 276085248]

BOHINC, Rado. Comparative company law: an overview on US and some EU coutries’ company legislation on corporate governance. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2014, cop. 2011. 545 str. ISBN 978-3-639-34251-2. ISBN 363-9-34251-8. [COBISS.SI-ID 32958557]

BOHINC, Rado. Comparative corporate governance: an overview on US and some EU countries’ corporate legislation and theory. 1st ed. Koper: Faculty of Management, 2010. 545 str. ISBN 978-961-266-065-9. [COBISS.SI-ID 254078976]

BOHINC, Rado. Legal issues of corporate governance: an overview of the USA, some EU countries and Slovenia, (Monograph series). 1st ed. Koper: Faculty of Management, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-266-091-8. [COBISS.SI-ID 253238528]

BOHINC, Rado. Rechtsstellung der Organe der Aktiengesellschaft nach slowenischem Recht und im Rechtsvergleich : Stand: August 2000, (Arbeitspaiere, Nr. 71). Wien: Verein zur Förderung des Forschungsinstitutes für Mittel und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht: Wirtschafts Universität Wien, 2000. 123 str. [COBISS.SI-ID 20060509]

Monografije izdane doma

Temeljna dela so naslednje monografije izdane pri slovenskih založbah: Comparative corporate governance : an overview on US and some EU countries’ corporate legislation and theory. 1st ed. Koper: Faculty of Management, 2010. 545 strin Korporacije : (razlaga pravnih pravil in sodna praksa). 1. izd. Ljubljana: Nebra, 2008. 818 str. Številne monografije s področja korporacijskega upravljanja so osrednji prispevek k razvoju gospodarskega prava in  korporacijsko pravne znanosti.

Obsežna in vseobsegajoča dela raziskovalcem in stroki dajejo sistematičen pregled teorije, zakonodaje in sodne prakse s celovitim pokrivanjem vseh področij korporacijskega prava. Izposatviti velja še primerjalno pravno monografijo Slovenska korporacija med ameriško in evropsko izkušnjo, ( 2001), Korporacijsko upravljanje (2001) ter iz starejšega obdobja prvence s področja korporacijskega, kot so monografija v dveh delih Podjetja in družbe: lastninska in pravna struktura podjetij in družb, I in II (1990 in Delniška družba (1989).


BOHINC, Rado. Korporacijsko upravljanje, ZDA, Evropa, Slovenija, (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001. 361 str. ISBN 961-235-057-4. [COBISS.SI-ID 111580416]

BOHINC, Rado. Podjetja in družbe, lastninska in pravna struktura podjetij in družb. Kranj: Moderna organizacija, 1989. 146 str. [COBISS.SI-ID 89619] BOHINC, Rado. Podjetja in družbe II. : skripta. Kranj: Moderna organizacija, 1989. 109 str. [COBISS.SI-ID 80915]

BOHINC, Rado. Upravljanje gospodarskih družb. 1. natis. Ljubljana: Lege artis, 1993. 209 str. [COBISS.SI-ID 36847872]

BOHINC, Rado. Podjetja in družbe, (Gospodarska založba). 1. natis. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1990. XV, 336 str. ISBN 86-7061-014-0. [COBISS.SI-ID 21625600]

BOHINC, Rado. Delniška družba, (Gospodarska založba). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1989. 230 str. [COBISS.SI-ID 778245]

Knjige v soavtorstvu

V soavtorstvu je izšlo vrsto (12) monografij, delno povezanih s skupnim poučevanjem korporacijskega prava (BRATINA, Borut, PIVKA, Hilda Marija 2011, 2005, 1999, 1995, 1996, 1993 in Mežnar 1996, uporabljene kot univerzittni učbeniki), deloma s skupnim proučevanje korporacijskega upravljanja (Ivanjko, 1999) Mežnar, delno pa s primerjalnim raziskovanjem ameriškega korporacijskega prava ( DALLAS, Lynne L., BAINBRIDGE, Stephen, 2001). V soavtorstvu je izšla kot univerzitetni učbenik a tudi monografija Tržno pravo (Kete Ujčič, Mojca, 2001) in Gospodarsko pogodbeno pravo Balde, Alen, 2008).

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, PIVKA, Hilda Marija. Temelji obveznostnega prava, (Knjižna zbirka Profesija). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. ISBN 978-961-235-460-2. http://knjigarna.fdv.si/knjige/interdisciplinarno/pravo-in-gospodarstvo/i_197_temelji-obveznostnega-prava. [COBISS.SI-ID 258224384]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, PIVKA, Hilda Marija. Pravo gospodarskih družb, (Knjižna zbirka Profesija). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. ISBN 978-961-235-459-6. http://knjigarna.fdv.si/knjige/interdisciplinarno/pravo-in-gospodarstvo/i_629_pravo-gospodarskih-druzb. [COBISS.SI-ID 258224128]

BOHINC, Rado, BALDE, Alen. Gospodarsko pogodbeno pravo, (Managerjeva knjižnica). Koper: Fakulteta za management, 2008. 296 str. ISBN 978-961-6573-76-4. [COBISS.SI-ID 238180352]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut. Upravljanje korporacij, (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005. XIII, 455 str. ISBN 961-235-214-3. [COBISS.SI-ID 222607616]

DALLAS, Lynne L., BAINBRIDGE, Stephen M., BOHINC, Rado. Direktorski odbor in delničarski aktivizem v ZDA in Sloveniji, (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001. 208 str. ISBN 961-235-080-9. [COBISS.SI-ID 116158208]

BOHINC, Rado, KETE UJČIČ, Mojca. Gospodarsko pravo III, Tržno pravo, (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001. 249 str. ISBN 961-235-056-6. [COBISS.SI-ID 111580160]

BOHINC, Rado, IVANJKO, Šime. Direktor gospodarske družbe : uprava delniške družbe in poslovodstvo družbe z omejeno odgovornostjo. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1999. 527 str. ISBN 86-7061-190-2. [COBISS.SI-ID 98685184]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, PIVKA, Hilda Marija. Gospodarsko pravo II, Pravo gospodarskih družb, (Knjižna zbirka Profesija). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1999. 324 str. ISBN 961-235-008-6. [COBISS.SI-ID 97645056]

BOHINC, Rado, MEŽNAR, Drago. Gospodarsko pravo. Ljubljana: GEA College za potrebe Visoke šole za podjetništvo Portorož, 1996. 302 str. ISBN 961-6026-06-2. [COBISS.SI-ID 63574784]

BRATINA, Borut, BOHINC, Rado, PIVKA, Hilda Marija. Pravo gospodarskih družb. 2. natis. Ljubljana: Lege artis, 1995. 179 str. [COBISS.SI-ID 49647872]

BRATINA, Borut, BOHINC, Rado, PIVKA, Hilda Marija. Pravo gospodarskih družb. 1. natis. Ljubljana: Lege artis, 1993. 179 str. [COBISS.SI-ID 37446656]

Zborniki

V okviru sodelovanja v raziskovalnih projektih je dr. Rado Bohinc urednik in soavtor skupnih monogradij ali zbornikov, kot npr. Corporate governance as a tool to overcome economic and finacial crisis 2014, Korporativno upravljanje, kot orodje za premagovanje gospodarske in finančn e krize, 2013, Korporativna družbena odgovornost 2013, itd.), ali pa skupinskih zamisli za znanstveno ali strokovno ovrednotenje družbenih izzivov (Korporacijsko upravljanje na začetku konca tranzicije, 2001, Usklajevanje slovenskega prava družb s pravom EU, 199). Raziskovalni dosežki obsegajo predvsem področja korporacijskega upravljanja, družbeno odgovornost, položaj poslovodstev, kot tudi na širša vprašanja gospodarskega in družbenega razvoja. Zborniki nastanejo tudi kot izbor prispevkov na znanstvenih konferencah (praviloma mednarodnih (EU Corporate Governance, 2015, Conflict of interest and liability, ..2010)

Zborniki so največkrat rezultat skupnega raziskovalnega dela v okviru raziskovalnih projektov Corporate governance as a tool…2014, Korporativno upravljanje, kot..2013, Korporativna odgovornost direktorjev…2013, itd.), ali pa skupinskih zamisli za znanstveno ali strokovno ovrednotenje družbenih izzivov (Korporacijsko upravljanje na začetku konca tranzicije, 2001, Usklajevanje slovenskega prava družb s pravom EU, 1999…).

BOHINC, Rado (urednik). Corporate governance as a tool for economic growth. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-235-703-0. [COBISS.SI-ID 276101376]

BOHINC, Rado. Uvodnik. V: BOHINC, Rado (ur.). Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales. 2013, str. 17-28. [COBISS.SI-ID 2427091]

BOHINC, Rado. Korporativna odgovornost direktorjev in nasprotje interesov in dolžnosti, BOHINC, Rado (ur.). Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales. 2013, str. 147-184. [COBISS.SI-ID 2413011]

BOHINC, Rado. EU corporate governance, recent trends and developments, related to board composition and conflict of interests. V: VRANKIC, Ilko (ur.), KOZINA, Goran (ur.), KOVSCA, Vladimir (ur.). Economic and social development : 9th international scientific conference on economic and social development, Istanbul, 9-10 April 2015 : book of abstracts. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North. 2015, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 33302109]

BOHINC, Rado. Conflicts of interest and liability of executive or supervisory directors : a comparative analysis. V: JEŽOVNIK, Alen (ur.). Social responsibility, professional ethics, and management : abstracts of the 11th international conference. Koper: Faculty of Management. 2010, str. 14. [COBISS.SI-ID 3789271]

BOHINC, Rado. Korporacijsko upravljanje – na začetku konca tranzicije. V: Management v evropskem okolju: zbornik 1. strokovnega posveta Visoke šole za management v Kopru, Bernardin, 10. – 11. november 2000. Koper: Visoka šola za management. 2001, str. 19-33. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6268-64-3/019-033.pdf. [COBISS.SI-ID 440279]

BOHINC, Rado. Korporacijsko upravljanje v Sloveniji na začetku konca tranzicije. URŠIČ, Sonja (ur.), VODOPIVEC, Franc (ur.). Razvojna inteligenca pred volitvami 2000 : zbornik prispevkov iz razprave, (Knjižna zbirka Državnega sveta Republike Slovenije). Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije. 2001, str. 31-48. [COBISS.SI-ID 20520541]

BOHINC, Rado. Povezovanje, združitve in preoblikovanje gospodarskih družb. BOHINC, Rado (ur.). Slovenska korporacija v evropskih razmerah : [zbornik razprav]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenski raziskovalni inštitut za management. 1999, str. 169-195. [COBISS.SI-ID 19105885]

BOHINC, Rado. Koliko je slovenski “corporate governance” tudi evropski? VUKOVIČ, Goran (ur.). Evropska skupnost in management : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo, 18. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 31. marec, 1.- 2. april 1999. Kranj: Moderna organizacija. 1999, 1. Knj., str. 15-33. [COBISS.SI-ID 1112264]

1BOHINC, Rado. Upravljanje po ZGD…pet let pozneje. V: PRELIČ, Saša (ur.). Gospodarsko pravo ob 5. obletnici Zakona o gospodarskih družbah : šesto posvetovanje. [Maribor]: Inštitut za gospodarsko pravo. 1998, str. 41- 67. [COBISS.SI-ID 2096977]

DORALT, Peter, KOCBEK, Marijan ( avtor dodatnega besedila), BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, ILEŠIČ, Marko, ILEŠIČ, Mirko, IVANJKO, Šime, PIVKA, Hilda Marija, PUHARIČ, Krešimir, ZABEL, Bojan, PRELIČ, Saša (urednik). Usklajevanje slovenskega prava družb s pravom EU o gospodarskih družbah = Harmonization of the Slovene company law to the EU company law = Die Anpassung des slowenischen Gesellschaftsrechts and das EU Recht. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 1999. 490 str. ISBN 961-6009-81-8. [COBISS.SI-ID 44517377]

BOHINC, Rado. Odgovornost poslovodstva gospodarske družbe. Zbornik referatov, ISSN 1318-8933, 1996, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 107116032]

BOHINC, Rado, PIVKA, Hilda Marija, VIŠNER, Vladimir. Slovenska korporacija v evropskih razmerah : razvojno raziskovalni program, (Povezovanje, združevanje in preoblikovanje gospodarskih družb). Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut za management, 1997. 71 f. [COBISS.SI-ID 1220907]

BOHINC, Rado. Povezovanje, preoblikovanje in združevanje gospodarskih družb. V: KOBAL, Edvard (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Pospeševanje tehnološkega razvoja Slovenije : zbornik predavanj in sklepov 1. letne konference, Portorož, 10. in 11. junij 1996. Ljubljana: Ustanova Slovenska znanstvena fundacija. 1997, str. 70-73. [COBISS.SI-ID 20004445]

MOŽINA, Stane, KAVČIČ, Bogdan, TAVČAR, Mitja I., PUČKO, Danijel, IVANKO, Štefan, LIPIČNIK, Bogdan, GRIČAR, Jože, REPOVŽ, Leon, VIZJAK, Andrej, VAHČIČ, Aleš, RUS, Veljko, BOHINC, Rado. Management. Radovljica: Didakta, 1994. 1072 str., ilustr. ISBN 86-7707-078-8. [COBISS.SI-ID 41203712]

BOHINC, Rado. Ureditev privatizacije po veljavni slovenski zakonodaji. V: BOHINC, Rado (ur.), MILKOVIČ, Nina (ur.). Privatizacija na Slovenskem 1990-1992: zbornik. Ljubljana: Državna založba Slovenije: Slovenski inštitut za management. 1993, str. 7-27. [COBISS.SI-ID 4538372]

BOHINC, Rado, PIVKA, Hilda. Iz 2 letnih izkušenj Slovenskega inštituta za management : analiza nekaterih strokovnih problemov. Del 3. V: BOHINC, Rado (ur.), MILKOVIČ, Nina (ur.). Privatizacija na Slovenskem 19901992 : zbornik. Ljubljana: Državna založba Slovenije: Slovenski inštitut za management. 1993, str. 261-345. [COBISS.SI-ID 4541188]

BOHINC, Rado. Pravni status zasebnih podjetij. V: GERBEC, Franc (ur.), BOHINC, Rado. Podjetniški vodič po predpisih : kaj mora vedeti podjetnik, lastnik ali ustanovitelj novega podjetja o poslovanju podjetja, (Gospodarska založba). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1991, str. 7-41. [COBISS.SI-ID 3471876]

Komentarji zakonov (ZP,  ZGD in ZGD-1)

5 velikih komentarjev (1994 – 2014) Zakona o gospodarskih družbah  (ZDG in ZGD-1 1993 in 2006), ki so kolektivno delo v katerem so prispevek dr. Rada Bohinca poglavja s področja korporacijskega upravljanja in združitev in konverzij gospodarskih družb (pripojitev, spojitev) v razvijajočem se slovenskem, sprva privatizacijskem, nato posttranzicijskem in končno povsem evropsko skladnem  gospodarskem pravu. Veliki Komentarji ZGD odločilno prispevajo k razvoju novega slovenskega, evropsko  in mednarodneo povsem primerljivega ter sodobnega statusnega gospodarskega prava ter teorije in sodne prakse.

3 komentarji (1989 – 1991) Zakonu o podjetjih (1988), ki prispevajo tedaj povsem nova teoretična in praktična znanja  v Sloveniji, koder se prvič po več kot 50 letih uvajajo kapitalske družbe in odpravlja družbeno lastninsike in združevalne oblike gospodarskih organizacij in dogovrno ekonomijo.Komentarji prinašajo za tisti čas nepogrešljive primerjalno pravne razlage o tradicionalnih, kapitalskih oblikah podjetja to je gospodarskih družbah, v katere so se v obdobju po osamosvojitvi preoblikovala vsa nekdanja družbena podjetja.

KOCBEK, Marijan (avtor, urednik), BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, ILEŠIČ, Mirko, IVANJKO, Šime, KNEZ, Rajko, ODAR, Marjan, PIVKA, Hilda Marija, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša, PROSTOR, Jerneja, PŠENIČNIK, Dušan, PUHARIČ, Krešimir, ZABEL, Bojan. Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, (Nova slovenska zakonodaja). 2., dopolnjena izd. z novelami ZGD-1A do ZGD-1H. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. 3 zv., tabele. ISBN 978-961-247-287-0. ISBN 978-961-247-288-7. ISBN 978-961-247-289-4. ISBN 978-961-247-286-3. [COBISS.SI-ID 275561984]

KOCBEK, Marijan (avtor, urednik), BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, ILEŠIČ, Mirko, IVANJKO, Šime, KNEZ, Rajko, ODAR, Marjan, PIVKA, Hilda Marija, PLAVŠAK, Nina, PRELIČ, Saša, PŠENIČNIK, Dušan, PUHARIČ, Krešimir, ZABEL, Bojan, KOCBEK, Marijan (urednik). Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). Ljubljana: GV založba, 2006-2007. Zv. 1-3, preglednice. ISBN 86-7061-443-X. ISBN 978-86-7061-443-7. ISBN 978-961-247-011-1. ISBN 978-961-247-022-7. [COBISS.SI-ID 230509568]

KOCBEK, Marijan (komentator, urednik), BOHINC, Rado (komentator), PLAVŠAK, Nina (komentator), ILEŠIČ, Mirko (komentator), IVANJKO, Šime (komentator), PIVKA, Hilda Marija (komentator), PUHARIČ, Krešimir (komentator), TURK, Ivan (komentator), ZABEL, Bojan (komentator), BRATINA, Borut (komentator), KNEZ, Rajko (komentator), PRELIČ, Saša (komentator). Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 2., dopolnjena in spremenjena izd. Ljubljana: GV založba, 2002. 2 zv. ISBN 86-7061-280-1. ISBN 86-7061-286-0. [COBISS.SI-ID 117735680]

KOCBEK, Marijan (komentator, urednik), BOHINC, Rado (komentator), ILEŠIČ, Marko (komentator, avtor dodatnega besedila), ILEŠIČ, Mirko (komentator), IVANJKO, Šime (komentator), PIVKA, Hilda Marija (komentator), PUHARIČ, Krešimir (komentator), TURK, Ivan (komentator), ZABEL, Bojan (komentator). Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 2. natis. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1999. 986 str. ISBN 86-7061-189-9. [COBISS.SI-ID 98052608]

BOHINC, Rado (komentator), ILEŠIČ, Marko (komentator, avtor dodatnega besedila), ILEŠIČ, Mirko (komentator), IVANJKO, Šime (komentator), KOCBEK, Marijan (komentator, urednik), PIVKA, Hilda Marija (komentator), PUHARIČ, Krešimir (komentator), TURK, Ivan (komentator), ZABEL, Bojan (komentator). Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1993. 986 str. ISBN 86-7061-067-1. [COBISS.SI-ID 36277760]

BOHINC, Rado. Uvodni komentar : prvi del. V: BOHINC, Rado, et al. Komentar zakona o podjetjih, (Gospodarska založba). Dopolnjena izd. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1991, str. 15-25. [COBISS.SI-ID 3979524]

BOHINC, Rado (urednik), ŠINKOVEC, Janez (komentator), KOCBEK, Marijan (komentator), UDE, Lojze (komentator), ZABEL, Bojan (komentator), PUHARIČ, Krešimir (komentator), MEŽNAR, Drago (komentator), AVSEC, Franci (komentator), IVANJKO, Šime (komentator), TURK, Ivan (komentator), POLIČ, Svetozar (komentator), DEISINGER, Mitja (komentator). Komentar zakona o podjetjih, (Gospodarska založba). Dopolnjena izd. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1991. 375 str. ISBN 86-7061-019-1. [COBISS.SI-ID 23019264]

BOHINC, Rado (komentator), GERBEC, Franc (komentator), ŠINKOVEC, Janez (komentator), KOCBEK, Marijan (komentator), UDE, Lojze (komentator), ZABEL, Bojan (komentator), PUHARIČ, Krešimir (komentator), MEŽNAR, Drago (komentator), AVSEC, Franci (komentator), IVANJKO, Šime (komentator), TURK, Ivan (komentator), POLIČ, Svetozar (komentator), DEISINGER, Mitja (komentator), GRAHEK, Stane (urednik). Komentar zakona o podjetjih, (Gospodarska založba), (Predpisi). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1989. 353 str. [COBISS.SI-ID

ČLANKI IN OBJAVE V TUJINI

V številnih člankih in objavah v tujini so mednarodni znanstveni presoji namenjene analize in razlage različnih pravnih in družbenih vprašanj, kot npr. sistemi korporacijskega upravljanja, kompozicija organov družb in njihovo nagrajevanje ter udeležba na dobičku, nasprotje interesov direktorjev z interesi gospodarske družbe in odgovornost direktorjev. Mednarodni raziskovalni in strokovni javnosti so tudi predstavljene številne teme s področja slovenske ureditve mednarodno zanimivih vprašanj razvoja korporacijskega prava ter procesov lastninskega in organizacijskega prestrukturiranja.

BOHINC, Rado. Conflicts of directors interests with the interests of the company in the context of financial and economic crisis : comparative overview of some EU countries : paper presented at the International Conference “Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice”, Pisa, September 19, 2012. [COBISS.SI-ID 31866205]

BOHINC, Rado. Unutarni ili dvostepeni sistemi korporativnog upravljanja u nekim zemljama EU i zemljama izvan EU. Megatrend revija : međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju, ISSN 1820-3159, 2011, vol. 8, št. 1, str. 57-76. [COBISS.SI-ID 3971799]

BOHINC, Rado. Conflicts of interest and liability of executive or supervisory directors : a comparative analysis. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), et al. Social responsibility, professional ethics, and management : proceedings of the 11th international conference, (Management international conference, ISSN 1854-4312). Koper: Faculty of Management. 2010, str. 1043-1065. [COBISS.SI-ID 3739863]

BOHINC, Rado. Choosing between the us single board or the european two-tier board : a brief comparative corporate governance analysis. Social science research network, May 26, 2000. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=221969. [COBISS.SI-ID 30670429]

BOHINC, Rado, BAINBRIDGE, Stephen M. Corporate governance in post-privatized Slovenia. The American journal of comparative law, ISSN 0002-919X, 2001, vol. 49, no. 1, str. 49-78. [COBISS.SI-ID 20762973]

BOHINC, Rado. Rechtsstellung der Organe der Aktiengesellschaft nach slowenischem Recht und im Rechtsvergleich : Stand: August 2000, (Arbeitspaiere, Nr. 71). Wien: Verein zur Förderung des Forschungsinstitutes für Mittel und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht: Wirtschafts Universität Wien, 2000. 123 str. [COBISS.SI-ID 20060509]

BOHINC, Rado. Management compensation and profit sharing : an overview of Slovenia and selected European countries. Liiketaloudellinen aikakauskirja, ISSN 0024-3469, 2000, vol. 49, no. 4, str. 561-581. [COBISS.SI-ID 20350301]

BOHINC, Rado. Haftung der Vorstandsmitglieder nach GWG und OblG sowie im Rechtsvergleich. Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht : ZfRV, ISSN 0514-275X, 2001, jg. 42, h 2, str. 41-56. [COBISS.SI-ID 20566109]

BOHINC, Rado. A joint stock company under companies act of Slovenia. Viena: Forschungsinstitut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht – Wirtschaftsuniversität Wien, November 1998. 19 f. [COBISS.SI-ID 18755933]

BOHINC, Rado. Legislation reforms in Slovenia in the fields of company, banking and property law. Vienna: Forshungsinstitut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht, 1998. [COBISS.SI-ID 18807133]

BOHINC, Rado. Governance of a public and private company (Companies act of Slovenia). Vienna: Forschungsinstitut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht, May 1997. [39 strani]. [COBISS.SI-ID 17616221]

BOHINC, Rado. Upravuvanje so stopanskite društva. V: XI. simpozium za kvalitativnite faktoru na stopanisuvačeto. Ohrid: Organizacionen odbor na XI sympozium za kvalitativnite faktori na stopanisuvalje. 1996, str. 83-99. [COBISS.SI-ID 18747485]

ČLANKI OBJAVLJENI DOMA

Upravljanje gospodarskih družb

Upravljanje gospodarskih družb, korporacijsko (tudi korporativno) upravljanje) je osrednje področje raziskovanja in publicistike, predvsem primerjalno pravno in razvojno ter s primerjavami eno in dvotirnega sistema. Članki obravnavajo ureditev upravljanja v različnih vrstah družb. Predstavljene so razlike in sorodnosti med upravljanjem d.d. in d. o. o. ter posebnosti enotirnega sistema ter tudi posebnosti upravljanja in vodenja ter v tej zvezi položaj družbenikov osebnih družb. Posebej se avtor ukvarja s združitvami (pripojitve, spojitve) in prevzemi, ter s povezovanjem gospodarskih družb v holding in koncerne.

Raziskovanje obsega tudi oblike povezovanja delničarjev pri uresničevanju glasovalne pravice. Tako so razčlenjena pravna razmerja do pooblaščencev, posebej poklicnih, ter razdelano, kdo je lahko poklicni pooblaščenec. Dodatno so predstavljena stališča o povezovanju delničarjev v okviru različnih tipov sporazumov oziroma pogodb. Uvedba možnosti enotirnega sistema terja raziskovanje vprašanj tako imenovanih drugih pristojnosti skupščine ter njenega spremenjenega pravnega položaja v enotirnem sistemu, ko prevzema nekatere pristojnosti nadzornega sveta.

Raziskovanje se nanaša tudi na razlago nove zakonske ureditve (ZPre) skupnega uresničavanja glasovalnih pravic oziroma glasovanja po pooblaščencu predvsem z vi ika prevzemnega namena in dolžnosti prevzema ponudbe. Razložen je pomen in ratio legis zakonskih predpostavk o skupnem delovanju ter delničarskega sporazumevanja v zvezi s tem. Pojasnjen je institut družbe pooblaščenke kot posebne korporacijske oblike, namenjene skupnemu delovanju delničarjev, kar je izvzeto iz dolžnosti, ki jih uvaja zakon o prevzemih.

BOHINC, Rado. Novosti v korporacijskem upravljanju po ZGD-1. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2006 od 12. do 14. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 32 (2006), št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2006, str. 1541-1558. [COBISS.SI-ID 25489757]

BOHINC, Rado. Predlog ZGD-1: enotirni sistem in neizvršni direktorji. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 27. okt. 2005, leto 24, št. 41, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 219.

BOHINC, Rado. Razmerja med večinskimi in manjšinskimi delničarji. V: Gradivo. Ljubljana: Združenje predsednikov nadzornih svetov. 2000, str. 5-26. [COBISS.SI-ID 19698781]

BOHINC, Rado. Sporazumi in pogodbe med delničarji o uresničevanju glasovalne pravice. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, marec 1999, let. 3, št. 3, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 19056221]

BOHINC, Rado. Povezovanje delničarjev in zakon o prevzemih. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, junij/julij 1999, let. 3, št. 6/7, str. 31-34. [COBISS.SI-ID 19172701]

BOHINC, Rado. Trikotnik: delničarji-nadzorni svet-uprava. V: Gradivo. [s.l.]: Združenje predsednikov nadzornih svetov. 1998, str. 5-25. [COBISS.SI-ID 18756701]

BOHINC, Rado. Pristojnosti skupščine delniške družbe in njeni sklepi. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 15. do 17. oktobra 1998 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 24, št. 6-7). [Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1998], str. 753-771. [COBISS.SI-ID 2316369]

BOHINC, Rado. Skupno delovanje in zbiranje pooblastil po zakonu o prevzemih ter družba pooblaščenka. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1998, let. 24, št. 1, str. 5-15. [COBISS.SI-ID 1788753]

BOHINC, Rado. Povezovanje delničarjev pri uresničevanju glasovalne pravice. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 17. do 19. oktobra 1996 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 22 (1996), št. 5/6). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1996, str. 721-730. [COBISS.SI-ID 79039488]

BOHINC, Rado. Razmerje med upravo in nadzornim svetom delniške družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1995, let. 21, št. 5/6, str. 628-640. [COBISS.SI-ID 148556]

BOHINC, Rado. Ureditev upravljanja v Zakonu o gospodarskih družbah. V: Zakon o gospodarskih družbah. Ljubljana: Gospodarski vestnik, Izobraževanje. 1993, str. 76-93. [COBISS.SI-ID 5004548]

BOHINC, Rado. Upravljanje gospodarskih družb. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 14. do 16. oktobra 1993 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 19, 1993, št. 5/6). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1993, str. 583-596. [COBISS.SI-ID 55378]

BOHINC, Rado. Upravljanje in vodenje kapitalske družbe kot krovnega podjetja. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1992, 18, št. 5, str. 385-392. [COBISS.SI-ID 3911428]

BOHINC, Rado. Ureditev upravljanja v kapitalskih družbah pri nas. V: O upravljanju v privatiziranem podjetju : seminarsko gradivo, junij 1991. Ljubljana: Slovenski inštitut za management: Gospodarski vestnik. 1991, str. 18-31. [COBISS.SI-ID 3042820]

BOHINC, Rado. Medsebojni holdingi in druge integracije v primerjalni ureditvi. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1990, let. 16, št. 6, str. 537-546. [COBISS.SI-ID 27605762]

BOHINC, Rado. Upravljanje kapitalske družbe. Združeno delo : revija za pravo, ISSN 0350-7327, 1989, let. 15, št. 5, str. 463-472. [COBISS.SI-ID 10799106]

BOHINC, Rado. Ureditev upravljanja v družbenih, mešanih in zasebnih podjetij. V: Spremembe in dopolnitve nekaterih sistemskih zakonov. Pogodbeni in drugi ustanovitveni akti podjetij : referati, julij 1989. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1989, str. 201-212. [COBISS.SI-ID 15089408]

Lastninsko in statusno preoblikovanje podjetij in gospodarskih družb

Članki s tega področja so iz obdobja privatizacije (po l. 1990) in se ukvarjajo s pravnoorganizacijskim (statusnim) in lastninskim preoblikovanjem in upravljanjem gospodarskih družb. Obravnavajo se tudi vprašanja s področja prava vrednostnih papirjev vezano na nastajajočo novo slovensko gospodarsko statusno in privatizacijsko zakonodajo. Dodatno so predmet proučevanja predstavljeni možni modeli za privatizacijo podjetij. V ospredju so primerjalno pravn in toretični vidiki korporacijskega in zadružnega prava ter prava vrednostnih papirjev.

V obdobju po l. 1990 se raziskovanje osredotoča na tranzicijska vprašanja, predvsem na področju pravno organizacijskega in lastninskega preoblikovanja in ustvarjanja novega slovenskega korporacijskega prava. To je čas privatizacije in pravno organizacijskega prestrukturiranja slovenskega gospodarstva in nastajanja nove korporacijske zakonodaje (ZGD, 1993). Raziskovanje je osredotočeno predvsem na področje upravljanja kapitalskih družb, vključno z participacijo zaposlenih ter na področje povezanih družb, združitev in preoblikovanj.

Znanstvene objave se nanašajo na problematiko pravnoorganizacijskega (statusnega) in lastninskega preoblikovanja. Razdelana so vprašanja upravljanja in razčlenitev vrs vrednostnih papirjev, kar je vazano na nastajajočo novo slovensko gospodarsko statusno in privatizacijsko zakonodajo. Dodatno je predstavljen predlog možnih modelov za privatizacijo podjetij.

Raziskovanje se osredotoča na združitve (spojitve in pripojitve) delniških in drugih gospodarskih družb v primerjalnem pravu in v Sloveniji. Primerjalni del obsega ustrezne direktive EU in primerjavami ureditev Francije in Italije ter podrobnejši prikaz preoblikovanj v Nemčiji (Umwandlungsgezetz) ter združitev v ZDA (Model business corporation Act). Slovenski del predstavlja posebej analizo zakonske ureditve (ZGD) pripojitev in posebej spojitev, vezano na pravno problematiko s področja konkurenčnega prava, prava (nematerializiranih) vrednostnih papirjev in trga kapitala ter prevzemov, kot tudi na delovnopravne vidike ter vidike sodelovanja delavcev pri upravljanju v zvezi z združitvami.

BOHINC, Rado. Preoblikovanje javnih zavodov in javnih podjetij. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2005, [Letn.] 31, [št.] 2, str. 209-226. [COBISS.SI-ID 15473126]

BOHINC, Rado. Združitve (pripojitve in spojitve) gospodarskih družb. V: Dnevi slovenskih pravnikov, od 14. do 16. oktobra 1999 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 25, 1999, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1999, str. 1090-1120. [COBISS.SI-ID 3003473]

BOHINC, Rado. The legal consequences of the transformation from a public to a private undertaking on management and employees. Annals of public and cooperative economics, ISSN 1370-4788, June 1999, vol. 70, no. 2, str. 241-259. [COBISS.SI-ID 19540573], [SNIP, Scopus do 12. 8. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

BOHINC, Rado. Združevanja, preoblikovanja in prevzemi družb. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 30.X.1996, 15, št. 21, str. I-XI. [COBISS.SI-ID 71875328]

BOHINC, Rado. Statusne spremembe in privatizacija podjetij. V: Pravni vidiki lastninjenja podjetij : seminarsko gradivo. Ljubljana: Zveza društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije: Gospodarski vestnik. 1993, str. 30-45. [COBISS.SI-ID 4547588]

BOHINC, Rado. Preoblikovanje podjetij po novi gospodarski zakonodaji s posebnim poudarkom na holdingih. V: Preoblikovanje podjetij po novi gospodarski zakonodaji. Ljubljana: Društvo ekonomistov Ljubljana. 1993, str. 54-70. [COBISS.SI-ID 17619805]

BOHINC, Rado. Pravne poti preoblikovanja (prestrukturiranja) podjetij. V: Dnevi slovenskih pravnikov od 15. do 17. oktobra 1992 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 1992, Let. 18, št. 6). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1992, let. 18, št. 6, str. 477-499. [COBISS.SI-ID 3986180]

BOHINC, Rado. Preoblikovanje podjetij. V: Organizacija, informatika, kadri : perspektive razvoja, XI. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 1., 2. in 3. april 1992. Kranj: Moderna organizacija: Fakulteta za organizacijske vede. 1992, str. 12-24. [COBISS.SI-ID 3616260]

BOHINC, Rado. Združevanja, preoblikovanja in prevzemi družb. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 30.X.1996, 15, št. 21, str. I-XI.

BOHINC, Rado. Predlog za zakonsko ureditev lastninskega in statusnega preoblikovanja podjetij v Sloveniji : pobude, predlogi. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1992, let. 11, št. 3 (243), str. 12-13. [COBISS.SI-ID 3602948]

BOHINC, Rado. Spremenjeni pravni temelj upravljanja podjetij. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1992, let. 28, št. 2, str. 83-89. [COBISS.SI-ID 6482]

BOHINC, Rado. Preoblikovanje družbenih podjetij v družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1990, let. 16, št. 1/2, str. 20-30. [COBISS.SI-ID 15138562]

BOHINC, Rado. Pravni vidiki in postopki preoblikovanja družbenega kapitala v delniško glavnico. V: MIKELN, Peter (ur.). Organizacija, informatika, kadri, IX. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, Avditorij, 2., 3. in 4. april, 1990. Kranj: Moderna organizacija. 1990, str. 13-22. [COBISS.SI-ID 3977220]

BOHINC, Rado. Delnice in delničarji v primerjalni ureditvi. V: Dnevi slovenskih pravnikov 89 od 12. do 14. oktobra l989 v Portorožu, (Združeno delo, ISSN 0350-7327, 1989, Letn. 15, št. 5). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1989, str. 532-548. [COBISS.SI-ID 10840578]

BOHINC, Rado. Ureditev upravljanja v družbenih, mešanih in zasebnih podjetij. V: Spremembe in dopolnitve nekaterih sistemskih zakonov. Pogodbeni in drugi ustanovitveni akti podjetij : referati, julij 1989. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1989, str. 201-212. [COBISS.SI-ID 15089408]

BOHINC, Rado. Pravni okvir statusnega in lastninskega preoblikovanja podjetij. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 12.III.1992, 41, št. 11, str. 61-63. [COBISS.SI-ID 64767744]

BOHINC, Rado. Privatizacija : (pojasnila strokovnih pojmov). Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 2.IV.1992, 41, št. 14, str. 70-72. [COBISS.SI-ID 64775936]

BOHINC, Rado. Privatizacija po veljavni slovenski zakonodaji. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 10.XII.1992, 41, št. 49, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 4216324]

KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado. Zakonsko-tehnično urejanje trgovinskih družb. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1992, let. 41, št. 3, str. 60-63. [COBISS.SI-ID 4018948]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan. Predlogi – zasnova za ureditev družb v Sloveniji. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1992, let. 41, št. 6, str. 57-61. [COBISS.SI-ID 4016132]

BOHINC, Rado. Prenos družbenega kapitala na sklad in obročna prodaja podjetja : svetovalec. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 29.X.1992, let. 41, št. 43, str. 59-61. [COBISS.SI-ID 4061444]

BOHINC, Rado. Pravne poti preoblikovanja podjetij. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 19.XI.1992, let. 41, št. 46, str. 59-62. [COBISS.SI-ID 4214532]

BOHINC, Rado, IVANJKO, Šime, KOCBEK, Marijan, UDE, Lojze. Prenos družbenega kapitala : svetovalec. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1992, let. 41, št. 48, str. 79-80, št. 49, str. 64, št. 50, str. 61-64. [COBISS.SI-ID 4216068]

ZABEL, Bojan, PUHARIČ, Krešimir, IVANJKO, Šime, PIVKA, Hilda Marija, ILEŠIČ, Marko, BOHINC, Rado, ILEŠIČ, Mirko, KOCBEK, Marijan, TURK, Ivan, ŠLIBAR, Janez, DEISINGER, Mitja. Predlog zakona o gospodarskih družbah : ESA 557. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, ISSN 1318-0169. [Tiskana izd.], 8. dec. 1992, letn. 18, št. 27, str. 2-64. [COBISS.SI-ID 4843036]

BOHINC, Rado. Predlog za zakonsko ureditev lastninskega in statusnega preoblikovanja podjetij v Sloveniji : pobude, predlogi. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1992, let. 11, št. 3 (243), str. 12-13. [COBISS.SI-ID 3602948]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan, ŠINKOVEC, Janez, UDE, Lojze. Uporaba zakona o družbenem v Republiki Sloveniji. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 19.IX.1991, let. 40, št. 37, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 54492160]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan. Ocena razvoja in stanja podjetniške zakonodaje. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 12.XII.1991, let. 40, št. 49, str. 58-6O. [COBISS.SI-ID 4015620]

Odgovornost in prejemki poslovodstva

Raziskovalno delo in znanstvena publicistika s tega področja poglobljeno pravno analitično obravnava izbrane vidike odgovornosti vodstev v zasebnem sektorju, s poudarkom na odškodninski odgovornosti, ki jo povezuje s pravilom poslovne presoje (business judgement rule). Kazenskopravna odgovornost opredeli, kot  odgovornost storilca dejanja, ki je kot kaznivo določeno v zakonu; na primer kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost, kazniva dejanja zoper premoženje, zoper gospodarstvo, zoper pravni promet itd. Pri civilni odgovornosti gre za odgovornost kršilcev pravil civilnega prava; pravila so lahko zakonska ali avtonomna (na primer pogodbena). Civilna sankcija je največkrat restitucija ali plačilo odškodnine ter sankcije izpodbojnosti in ničnosti. Civilna odgovornost članov organov poslovodstva je največkrat odškodninska, to je odgovornost za škodo, ko jo povzročitelji storijo s svojimi ravnanji.

V več delih je podrobneje in primerjalno obravnavana odškodninsko odgovornost direktorjev gospodarskih družb. Razčlenjene so vse vrste odgovornosti: poklicna oz. disciplinska, civilna (odškodninska in pogodbena) ter odgovornost za gospodarske prestopke. Razčlenja pregled inkriminiranih dejanj z vidika različnih vrst odgovornosti ter navajazakonsko določene sankcije, od civilnih (odpoklic, ničnost in izpodbojnost sklepov, povrnitev škode) do kazenske (denarna kazen za odgovorne in pravne osebe).

V objavljenih delih so primerjave odgovornost direktorjev v zasebnem sektorju z odškodninska odgovornostjo javnih uslužbencev ter posebej poslovodnih oseb in funkcionarjev v javnem sektorju (direktorjev javnih zavodov, agencij in skladov). Slednje zakonsko ni urejeno, čeprav za zakonsko različen položaj direktorjev ni strokovnih, niti ustavnih ali primerjalno pravnih razlogov.  

Raziskave obsegajo tudi pravno analizo korporacijskega delovnopravnega in obveznostnopravnega položaja direktorja gospodarske družbe. Dodatno je v članku predstavljena primerjalna in slovenska pravna ureditev prejemkov in ugodnosti direktorjev (plača, posojila, udeležba na dobičku itd.). Posebej je predmet analize združljivost različnih pravnih položajev ter primernost sklepanja enakovrstne narave delovnega razmerja za direktorje in delavce.

BOHINC, Rado. Primerjava pravne ureditve odgovornosti direktorjev v zasebnem in javnem sektorju. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2014, 40, [št.] 8, str. 1383-1403. [COBISS.SI-ID 14122833]

BOHINC, Rado. Prejemki direktorjev, priporočila EU in ukrepi v Sloveniji. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2009, 35, [št.] 6/7, str. 1442-1456. [COBISS.SI-ID 253141504]

KORPIČ-HORVAT, Etelka, TIČAR, Bojan, BOHINC, Rado. The salary system in the private sector in the Republic Slovenia. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], julij-avgust 2009, vol. 42, no. 4, str. 144-152. [COBISS.SI-ID 3947051]

BOHINC, Rado. Trije predlogi za boljše korporativno upravljanje : navzkrižje interesov pri nadzornikih! : v Sloveniji naj to uredi zakon in ne le kodeks. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 26. nov. 2009, leto 28, št. 46, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 254705408]

BOHINC, Rado. Pravni vidiki neodvisnosti neizvršnih članov upravnega odbora in članov nadzornega sveta. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 33, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2007, str. 1451-1466. [COBISS.SI-ID 17480422]  tipologija 1.08 -> 1.01

BOHINC, Rado. Novosti v korporacijskem upravljanju po ZGD-1. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2006 od 12. do 14. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 32 (2006), št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2006, str. 1541-1558. [COBISS.SI-ID 25489757] tipologija 1.08 -> 1.01

BOHINC, Rado. Predlog ZGD-1 : enotirni sistem in neizvršni direktorji. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 27. okt. 2005, leto 24, št. 41, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 15925222]

BOHINC, Rado. Odškodninska odgovornost direktorjev. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 14. sept. 2000, let. 19, št. 24/25, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 20027741]

BOHINC, Rado. Novosti v korporacijskem položaju direktorja : (predlog novele ZGD). Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 20. apr. 2000, leto 49, št. 16, str. 62-64. [COBISS.SI-ID 10751206]

BOHINC, Rado. Odškodninska odgovornost direktorjev. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 14. sept. 2000,

BOHINC, Rado. Novosti v korporacijskem položaju direktorja: (predlog novele ZGD). Gospodarski vestnik: slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 20. apr. 2000, leto 49, št. 16, str. 62-64. [COBISS.SI-ID 10751206]

BOHINC, Rado. Delovnopravni in korporacijski položaj direktorjev (prejemki in pogodba o vodenju poslov). Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1999, let. 25, št. 2, str. 283-306. [COBISS.SI-ID 2646353]

DORALT, Peter, KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, PIVKA, Hilda Marija, IVANJKO, Šime, ZABEL, Bojan, PUHARIČ, Krešimir, ILEŠIČ, Marko, ILEŠIČ, Mirko, PRELIČ, Saša, BRUCKMÜLLER, Markus. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) : EPA 941 – II – prva obravnava. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, ISSN 1318-0169. [Tiskana izd.], 6.X.1999, letn. 25, št. 71, str. 17-75. [COBISS.SI-ID 4750876]

BOHINC, Rado. Nižja zakonska odpravnina za direktorje : novela ZGD. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1998, let. 17, št. 7, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 1914193]

BOHINC, Rado. Odgovornost poslovodstva gospodarske družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1996, let. 22, št. 3, str. 338-350. [COBISS.SI-ID 1033297]

BOHINC, Rado. Razmerje med upravo in nadzornim svetom delniške družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1995, let. 21, št. 5/6, str. 628-640. [COBISS.SI-ID 148556]

BOHINC, Rado. Odgovornost in nadzor organov gospodarske družbe. I, II, III. Dolžnosti in odgovornosti uprave in nadzornega sveta. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 15.I.1998, let. 47, št. 3, str. 59-61. [COBISS.SI-ID 18046557]

BOHINC, Rado. Odgovornost poslovodstva gospodarske družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1996, let. 22, št. 3, str. 338-350. [COBISS.SI-ID 1033297]

Nadzor organov gospodarske družbe

Raziskovanje se nanaša na ravni neodvisnosti neizvršnih članov upravnega odbora in članov nadzornega sveta. (2007); utemeljeni so predlogi za boljše korporativno upravljanje glede navzkrižja interesov pri nadzornikih ter predlog, da v Sloveniji to uredi zakon in ne le kodeks (2009). Posebej je razčlenjena novost: posebna revizija vodenja poslov družbe in delničarska odškodninska tožba (1997).

BOHINC, Rado. Pravni vidiki neodvisnosti neizvršnih članov upravnega odbora in članov nadzornega sveta. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 33, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2007, str. 1451-1466. [COBISS.SI-ID 17480422]

BOHINC, Rado. Kdo je lahko in kdo ne more biti nazornik. Finance, ISSN 1318-1548, 26. avg. 2005, št. 165, str. 8. [COBISS.SI-ID 25844573]

BOHINC, Rado. Dolžnosti članov nadzornega sveta : družbi so lahko tudi odškodninsko odgovorni. Manager : revija za podjetne, ISSN 0353-8079. [Tiskana izd.], jul. – avg. 1999, št. 7/8, str. 40-45. [COBISS.SI-ID 10581478]

BOHINC, Rado. Odgovornost in nadzor organov gospodarske družbe. 1, Dolžnosti uprave in nadzornega sveta. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 15.I.1998, let. 47, št. 3, str. 59-61. [COBISS.SI-ID 18046557]

BOHINC, Rado. Odgovornost in nadzor organov gospodarske družbe. III, Odgovornost članov nadzornega sveta. Gospodarski vestnik: slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 29.I.1998, let. 47, št. 5, str. 85-91. [COBISS.SI-ID 18375773]

BOHINC, Rado. Novost: posebna revizija vodenja poslov družbe in delničarska odškodninska tožba : zakon o prevzemih. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1997, let. 16, št. 17/18, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 1528401]

BOHINC, Rado. Odgovornost članov nadzornega sveta. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 23. do 25. oktobra 1997 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 23 (1997), št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1997, str. 1094-1105. [COBISS.SI-ID 17735005]

BOHINC, Rado. Odgovornost članov nadzornega sveta. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 23. do 25. oktobra 1997 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 23 (1997), št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1997, str. 1094-1105. [COBISS.SI-ID 17735005]

Nasprotje interesov

Članki s tega področja prispevajo kritično analizo veljavne pravne ureditve nasprotja interesov in primerjalno analizo; ugotovljeno je, da je zakonska ureditev nasprotja interesov tudi po noveli ZGD-1 D neprimerljivo šibka glede na države EU. Za raziskovalno javnost, zakonodajalce in sodno prakso so razčlenjena vprašanja, kot na primer navzkrižje interesov direktorjev z lastninskimi deleži, prepoved konkurence za člane organov vodenja in nadzora v RS, neodvisnost nadzornih članov organov vodenja in nadzora, nasprotje interesov funkcionarjev in uradnih oseb, nezdružljivost opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo, prepoved članstva v organih poslovodstva in nadzora za funkcionarje, prepoved in omejitve sprejemanja daril itd. Pomemben prispevek je v utemeljitvi potrebnih zakonskih sprememb na tem področju s predlogi sprememb ZGD-1.

Nasprotje interesov je predstavljeno primerjalno in tudi z vidika pravil javnega prava, predvsem predpisov, ki urejajo koruptivna ravnanja in integriteto funkcionarjev in uradnikov (nezdružljivost opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo, prepoved članstva v organih poslovodstva in nadzora za funkcionarje, prepoved in omejitve sprejemanja daril). Pri ureditvi tega vprašanja so raziskovalno ugotovljene nesprejemljive občutne razlike med javnim in zasebnim sektorjem. Obravnavan je tudi plačni sistem v zasebnem sektorju v Republiki Sloveniji in primerjalno.

BOHINC, Rado. Conflicts of directors’ interests with the interests of the company in the context of the financial and economic crisis (a comparative overview of some EU countries). V: BOHINC, Rado (ur.). Corporate governance as a tool for economic growth. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2014, str. 167-191. [COBISS.SI-ID 33014109]

BOHINC, Rado. Korporativna odgovornost direktorjev in nasprotje interesov in dolžnosti. V: BOHINC, Rado (ur.). Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales. 2013, str. 147-184. [COBISS.SI-ID 2413011]

BOHINC, Rado. Predlogi za boljšo pravno ureditev nasprotja interesov v RS. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 11. in 12. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 38, 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2012, 38, [št.] 6/7, str. 984-998. [COBISS.SI-ID 12903249]

BOHINC, Rado. Nekaj pravnih primerjav glede direktorskih dolžnosti in navzkrižja njihovih interesov z interesi družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2011, 37, [št.] 5, str. 739-755. [COBISS.SI-ID 264297984]

BOHINC, Rado. Ureditev nasprotja interesov direktorjev z interesi gospodarske družbe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 27. okt. 2011, leto 30, št. 41/42, str. II-VII. [COBISS.SI-ID 2094803]

BOHINC, Rado. Conflicts of interest and liability of executive or supervisory directors : a comparative analysis. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), et al. Social responsibility, professional ethics, and management : proceedings of the 11th international conference, (Management international conference, ISSN 1854-4312). Koper: Faculty of Management. 2010, str. 1043-1065. [COBISS.SI-ID 3739863]

EKSPERTIZE

Ekspertno delo obsega sisteme upravljanja (dvotirni, enotirni) razmerja med organi družb in delničarji ter odgovornost in etiko managementa, preoblikovanja in združitve družb ter novosti v korporacijski zakonodaji.

Enotirni sistem upravljanja

STROJIN ŠTAMPAR, Anja, BOHINC, Rado. Smernice za delovanje upravnih odborov : za učinkovito korporativno upravljanje. Ljubljana: Združenje nadzornikov Slovenije, 2013. ISBN 978-961-93697-2-2. http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/smernice_za_delovanje_uo.pdf. [COBISS.SI-ID 274663680]

BOHINC, Rado. Vzorec poslovnika o delu upravnih odborov. Ljubljana: Združenje nadzornikov Slovenije, 2013. ISBN 978-961-93697-3-9.http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/vzorec_poslovnika_o_delu_upravnih_odborov_(nuk).pdf. [COBISS.SI-ID 274663936]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut. Enotirni sistem upravljanja : četrtek, 29. november 2007, Gospodarsko razstavišče Ljubljana : gradivo za seminar. [Ljubljana]: Nebra, 2007. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 8994129]

Prenova ZGD

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša, PŠENIČNIK, Dušan, RUS, Helena, ŠALOVEN, Blaž, TOVŠAK, Jernej. Seminar Novosti Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 : strokovno gradivo, Bled, 16.-17. marec 2006. Ljubljana: Nebra, 2006. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 3245099]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, PŠENIČNIK, Dušan. Prenova ZGD : kaj prinaša nov Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1? : seminar na Izobraževalnem centru NEBRA d.o.o. – ISPRA. Ljubljana, 28. okt. 2005. [COBISS.SI-ID 8519196]

BRATINA, Borut, DRNOVŠEK, Gregor, JAMNIK, Simona, BOHINC, Rado, CANKAR, Nina. Poročilo o vplivu sprememb zakonodaje na določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb o skupščini: predlog sprememb Kodeksa upravljanja javnih delniških družb : poročilo o upravljanju javnih delniških družb 2006. Ljubljana: [s.n.], 2006. 124 f. [COBISS.SI-ID 3654443]

PŠENIČNIK, Dušan, BOHINC, Rado. Uporaba ZGD-1 v praksi: potrebne spremembe statuta d.d., prehod na EUR : študijsko gradivo za strokovno delavnico, Ljubljana, 10. april 2006. Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut za management, Izobraževalni center, 2006. [23] f. [COBISS.SI-ID 9361436]

Nadzorni sveti

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut. Odgovornost članov nadzornega sveta : gradivo za strokovno delavnico. Ljubljana: Slovenski inštitut za management: NEBRA – Podjetje za davčno, organizacijsko in ekonomsko svetovanje, 1997. 33 str. [COBISS.SI-ID 3684380]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, BAJUK, Jože. Standardna znanja za nadzornike : program usposabljanja za člane nadzornih svetov. Ljubljana: Združenje članov nadzornih svetov, 2006. 1 zv., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8568348]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, IVANJKO, Šime, BAJUK, Jože, GLAS, Miroslav, KUKOVICA, Peter, PODBEVŠEK, Alenka, ZORIN, Florjan, PRIJOVIĆ, Irena (urednik). Priročnik za člane nadzornih svetov. Ljubljana: Združenje članov nadzornih svetov, 2006. 220 str., ilustr. ISBN 961-91333-1-5. [COBISS.SI-ID 226693632]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, IVANJKO, Šime, BAJUK, Jože, PODBEVŠEK, Alenka, ZORKO, Nadja, ZORIN, Florjan, KOVAČ, Bogomir, GLAS, Miroslav, GREGORIČ, Aleksandra, PERŠAK, Marjan, PRIJOVIĆ, Irena (urednik). Priročnik za člane nadzornih svetov in upravnih odborov. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Združenje članov nadzornih svetov, 2007. 260 str., ilustr. ISBN 978-961-91333-2-3. [COBISS.SI-ID 231106304]

Upravljanje gospodarskih družb, etika managementa

BOHINC, Rado. Razmerja med večinskimi in manjšinskimi delničarji. V: Gradivo. Ljubljana: Združenje predsednikov nadzornih svetov. 2000, str. 5-26. [COBISS.SI-ID 19698781]

BOHINC, Rado. Upravljalska razmerja v gospodarskih družbah : strokovno gradivo. Ljubljana: Pravna fakulteta, 1997. loč. pag. [COBISS.SI-ID 17609309]

BOHINC, Rado. Pravni okvir managementa : korporacije in ustanove v pravnem redu RS : management neprofitnih organizacij : študijsko gradivo za študente magisterskega študija. Ljubljana: FDV, 1997. 91 str. [COBISS.SI-ID 17609053]

BOHINC, Rado. Razmerje uprave delniške družbe in nadzornega sveta. V: Dnevi predsednikov nadzornih svetov [10. in 11. aprila 1997 v Poslovnem klubu Hotela Piramida, Maribor]. [s.l.]: [s.n.]. 1997, [14 str.]. [COBISS.SI-ID 17616989]

BOHINC, Rado. Odgovornost managementa, (Svetovalni dokument, št. 4). Ljubljana: Združenje Manager, 1996. 35 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 40950529]

BOHINC, Rado. Odgovornost poslovodstva gospodarske družbe. V: BOHINC, Rado. Odgovornost managementa, (Svetovalni dokument, št. 4). Ljubljana: Združenje Manager. 1996, str. 21-35. [COBISS.SI-ID 18801245]

BOHINC, Rado. Odgovornost managementa, (Svetovalni dokument, št. 4). Ljubljana: Združenje Manager, 1996. 35 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 40950529]

IVANJKO, Šime, BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, KOCBEK, Marijan, TAVČAR, Mitja I., TIČAR, Bojan. Etika managementa : aplikativna raziskava. Ljubljana: Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti, 1996. 194 f. [COBISS.SI-ID 1015595]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan, BRATINA, Borut. Upravljanje gospodarskih družb : strokovno gradivo za udeležence korporacijske šole. III. tematski sklop. Ljubljana: Slovenski inštitut za management, 1996. 1 zv (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 17604701]

KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, MEŽNAR, Drago. Ničnost in izpodbojnost skupščinskih sklepov in skupščina delniške družbe : predavanje na korporacijski šoli SIM za sodnike, Preddvor, 1996. Preddvor, 1996. Str. 1-15. [COBISS.SI-ID 1042219]

BOHINC, Rado. Organi delniške družbe. V: Zakon o gospodarskih družbah : [urnik posvetovanja in izvlečki]. Ljubljana: Inštitut za management. 1992, str. 1-7 (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 3608068]

Preoblikovanje podjetij (lastninsko in pravno organizacijsko)

BOHINC, Rado. Priprava programa lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij – ZLPP (Ur. l. 55/92). V: Gradivo za pripravo programa lastninske in pravno-organizacijske preobrazbe podjetij. Ljubljana: Slovenski inštitut za management. 1993, str. 3-16. [COBISS.SI-ID 4711684]

BOHINC, Rado. Priprava programa lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij – ZLPP (Ur. l. RS 55/92). V: Izdelava programa ter izvedba posameznih načinov in modelov lastninskega preoblikovanja podjetij. Maribor: Visoka pravna šola, Inštitut za gospodarsko pravo: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 1993, str. 1-8 (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 4709636]

BOHINC, Rado. Revizijski postopek Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92). V: Gradivo za pripravo programa lastninske in pravno-organizacijske preobrazbe podjetij. Ljubljana: Slovenski inštitut za management. 1993, str. 17-20. [COBISS.SI-ID 4711428]

BOHINC, Rado. Značilnosti preoblikovanja družbenih podjetij v kapitalske družbe in izhodišča za upravljanje in vodenje gospodarskih družb glede na osnutek Zakona o gospodarskih družbah. V: Zbornik prispevkov s srečanj “Poslovne katedre”, maj – oktober, 1992. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za gospodarsko pravo: Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Maribor: GEMAG, Podjetje za gospodarsko svetovanje in zaščito industrijske lastnine. 1992, str. 1-24. [COBISS.SI-ID 4997124]

Vrednostni papirji in finančni instrumenti

BOHINC, Rado (avtor, urednik), KOCBEK, Marijan, TIČAR, Bojan. Analiza načinov in postopkov zmanjšanja osnovnega kapitala delniške družbe Mercator d.d.. Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut za management, april 1996. 1 zv. – folije (loč.pag.). [COBISS.SI-ID 18804829]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan, VESELINOVIČ, Draško, PREMK, Peter. Vrednostni papirji po privatizaciji. Trgi vrednostnih papirjev. Delovanje klirinško depotne družbe. Ljubljana: Slovenski inštitut za management, 1996. loč. pag, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17608029]

TIČAR, Bojan, ČAS, Miloš, KLEMENC, Tomaž, BOHINC, Rado (urednik). Pravni in finančni vidiki nastopa delniške družbe PS Mercator na borzi. Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut za management, avgust 1996. 48 folije. [COBISS.SI-ID 18803293] št. 3, str. 60-63. [COBISS.SI-ID 4018948]

BOHINC, Rado. Podjetništvo in delničerstvo: ( delniško pravo) : študijsko gradivo. I, II del. Ljubljana: FDV, 1997. 123 str. [COBISS.SI-ID 17606749]

BOHINC, Rado. Veljavnost prometa z delnicami iz notranjega odkupa. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 27.III.1997, let. 16, št. 6, str. I-II. [COBISS.SI-ID 72070400]

BOHINC, Rado, BRATINA, Borut. Vrednostni papirji. V: Zbornik prispevkov s srečanj “Poslovne katedre”, maj – oktober, 1992. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za gospodarsko pravo: Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Maribor: GEMAG, Podjetje za gospodarsko svetovanje in zaščito industrijske lastnine. 1992, str. 41- 54. [COBISS.SI-ID 4997892]

KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado. Zakonsko-tehnično urejanje trgovinskih družb. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1992, let. 41,

KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado. Delnica v primerjalnih ureditvah. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1991, let. 40, št. 50, str. 71-74. [COBISS.SI-ID 4015876]