Članki s področja: javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javna podjetja

BOHINC, Rado. Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji. Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE. 2016, 42, [št.] 6/7, str. 971-983. [COBISS.SI-ID 15237969] tipologija 1.08 -> 1.01

BOHINC, Rado, MUŽINA, Aleksij, TIČAR, Bojan. Novosti na področju pravne ureditve zavodov: gradivo za seminar. Koper: Fakulteta za humanistične študije, 2010. 75 str. [COBISS.SI-ID 4463063]

Preberi več “Članki s področja: javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javna podjetja”