Področja

Področja in podpodročja

Gospodarsko pravo, primerjalno korporacijsko upravljanje

 • Upravljanje gospodarskih družb
 • Lastninsko preoblikovanje podjetij
 • Odgovornost in prejemki poslovodstva
 • Nadzor organov gospodarskih družb
 • Nasprotje interesov
 • Ekspertize

Družbena odgovornost

 • Ekonomska demokracija
 • Socialna ekonomija

Univerza in znanost

 • Univerza in visoko šolstvo
 • Znanost in raziskovalna dejavnost

Javno upravljanje

 • Javna uprava in javni uslužbenci
 • Javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javna podjetja
 • Javno zasebno partnerstvo
 • Podjetja v javni lasti
 • Politični sistem in mediji

Lastnina in družbeno ekonomski sistem.

 • Lastnina
 • Družbeno ekonomski sistem