Dr. Rado Bohinc: Koalicija za družbeno odgovornost? Družbena odgovornost v programih političnih strank

Prevladujoči državni kapitalizem v Sloveniji, s pretežnim delom gospodarstva in vseh javnih služb pod večinskim (lastniškim in regulatornim) nadzorom države prerašča v neoliberalno vladavino partitokracije, kjer le strankarsko razdeljeni izvoljenci upravljajo gospodarstvo in javne službe. Povečana gospodarska rast se usmerja pretežno v dobičke nosilcev kapitala in manj v prihodke od dela. Na dolgi rok bo to družbeno neenakost tudi v Sloveniji povečevalo v neskončnost.

Preberi več “Dr. Rado Bohinc: Koalicija za družbeno odgovornost? Družbena odgovornost v programih političnih strank”

Dr. Rado Bohinc: Za večjo družbeno odgovornost pri upravljanju podjetij v lasti države (monografija DRŽAVA KOT DOBER GOSPODAR, FDV 2019)

POVZETEK PREDLOGOV

1. Novela ZSDH-1 bi morala izrecno določiti, da ministrstva, vlada in DZ , ki izvajajo pristojnosti regulatorja, ne odločajo o lastniških funkcijah države . Lastniške pristojnosti in s tem položaj skuščine SDH bi zakon moral poveriti avtonomnemu organu ‒ lahko bi ga poimenovali Svet za upravljanje kapitalskih naložb države ‒ ki bi predstavljal javni interes, sestavljali pa bi ga predstavniki več državnih organov.

Preberi več “Dr. Rado Bohinc: Za večjo družbeno odgovornost pri upravljanju podjetij v lasti države (monografija DRŽAVA KOT DOBER GOSPODAR, FDV 2019)”