Članki s področja gospodarskega prava in primerjalno korporacijskega upravljanja

Članki in objave v tujini

BOHINC, Rado. Conflicts of directors interests with the interests of the company in the context of financial and economic crisis : comparative overview of some EU countries : paper presented at the International Conference “Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice”, Pisa, September 19, 2012. [COBISS.SI-ID 31866205]

BOHINC, Rado. Unutarni ili dvostepeni sistemi korporativnog upravljanja u nekim zemljama EU i zemljama izvan EU. Megatrend revija : međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju, ISSN 1820-3159, 2011, vol. 8, št. 1, str. 57-76. [COBISS.SI-ID 3971799]

BOHINC, Rado. Conflicts of interest and liability of executive or supervisory directors : a comparative analysis. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), et al. Social responsibility, professional ethics, and management : proceedings of the 11th international conference, (Management international conference, ISSN 1854-4312). Koper: Faculty of Management. 2010, str. 1043-1065. [COBISS.SI-ID 3739863]

Preberi več “Članki s področja gospodarskega prava in primerjalno korporacijskega upravljanja”

Članki s področja družbeno ekonomskega sistema

BOHINC, Rado. Slovenija potrebuje nov razvojni model : teze!. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2013, letn. 17, št. 6, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 32492381]

BOHINC, Rado. Moč in nemoč za temeljne družbene spremembe. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2011, let. 15, št. 5, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 50847842]

BOHINC, Rado. Pravo in družba: med slovensko in ameriško izkušnjo. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 10. feb. 2000, leto 19, št. 4, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 3198289]

Preberi več “Članki s področja družbeno ekonomskega sistema”

Članki s področja lastnine

BOHINC, Rado. Historical transformation of property rights in the context of new paradigm of human development. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2013, letn. 21, št. 3, str. 427-448. http://zdjp.si/sl/acta.htm. [COBISS.SI-ID 2448851]

BOHINC, Rado. Eigentumsreform in Slowenien : vom Belegschaftseigent um der Selbstverwaltung zum Privateigentum. V: Ponencias = Rapports = Vorträge = Papers. Valencia: CIRIEC. 1992, str. 1-15 (loč. pag., 2.referat). [COBISS.SI-ID 3976452]

BOHINC, Rado. Les réformes en Slovénie : de la propriété sociale à la propriété privée : syntheses des rapports. V: Les entreprises publiques, sociales et cooperatives dans la nouvelle Europe = Öffentliche Wirtschaft, Sozialwirtschaft und Genossenschaften im künftigen Europa. Valencia: CIRIEC. 1992, str. 84-86. [COBISS.SI-ID 7572996]

Preberi več “Članki s področja lastnine”