Članki s področja lastnine

BOHINC, Rado. Historical transformation of property rights in the context of new paradigm of human development. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2013, letn. 21, št. 3, str. 427-448. http://zdjp.si/sl/acta.htm. [COBISS.SI-ID 2448851]

BOHINC, Rado. Eigentumsreform in Slowenien : vom Belegschaftseigent um der Selbstverwaltung zum Privateigentum. V: Ponencias = Rapports = Vorträge = Papers. Valencia: CIRIEC. 1992, str. 1-15 (loč. pag., 2.referat). [COBISS.SI-ID 3976452]

BOHINC, Rado. Les réformes en Slovénie : de la propriété sociale à la propriété privée : syntheses des rapports. V: Les entreprises publiques, sociales et cooperatives dans la nouvelle Europe = Öffentliche Wirtschaft, Sozialwirtschaft und Genossenschaften im künftigen Europa. Valencia: CIRIEC. 1992, str. 84-86. [COBISS.SI-ID 7572996]

BOHINC, Rado. Probleme der Eigentumsreform in Slowenien : Blick nach Osteuropa. V: Europäische Perspektiven, (Gemeinwirtschaft, 1992, št. 4). Wien: J&V Ed.: Dachs-Verlag. 1992, str. 133-138. [COBISS.SI-ID 3988996]

BOHINC, Rado. Lastninska reforma v Sloveniji: (prispevek k razpravi). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1992, let. 29, št. 3/4, str. 225-237. [COBISS.SI-ID 3913220]

Rado. Nekateri teoretični pogledi na lastnino. V: Organizacija, informatika, kadri : danes – jutri, X. jubilejno posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, Avditorij, 1., 2. in 3. april 1991. Kranj: Moderna organizacija. 1991, str. 20-31. [COBISS.SI-ID 3985668]

BOHINC, Rado. Podjetje in lastnina. V: Dnevi slovenskih pravnikov od 11. do 13. oktobra 1990 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Let. 16,št. 5). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1990, str. 301-313. [COBISS.SI-ID 21702402]

BOHINC, Rado. Temeljni pristop k lastninski reformi. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1990, let. 27, št. 10/11, str. 1338-1344. [COBISS.SI-ID 17189122]

BOHINC, Rado. Načini pridobitve lastninske pravice na družbenem podjetju. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1990, let. 45 (107), št. 11/12, str. 423-428. [COBISS.SI-ID 21898498]

BOHINC, Rado. Delavec kot kapitalist: lastninska reforma. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 24. jun. 1989, 31, št. 145, str. 23. [COBISS.SI-ID 107167232]

BOHINC, Rado. Lastninske dileme. Združeno delo: revija za pravo, ISSN 0350-7327, 1989, let. 15, št. 4, str. 410-414. [COBISS.SI-ID 20521986]

BOHINC, Rado. Lastnina je dinamična družbena kategorija. Naši razgledi : NR, ISSN 0547-3276, 11.III.1988, let. 37, št. 5, str. 158-159. [COBISS.SI-ID 6742272]

BOHINC, Rado. Družbena lastnina kot pravna kategorija: nekatera odprta vprašanja. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1987, let. 42 (104), št. 1/2, str. 5-18. [COBISS.SI-ID 17618525]