Izbrani članki

BOHINC, Rado. Sodobna zakonska ureditev visokega šolstva : kako povrniti zaupanje države v univerzo in univerze v državo?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 508-530, 699-700. [COBISS.SI-ID 35052381], [SNIP] BOHINC,

Rado Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE. 2016, 42, [št.] 6/7, str. 971-983. [COBISS.SI-ID 15237969] tipologija 1.08 –

BOHINC, Rado. Corporate social responsibility : (a European legal perspective). Canterbury law review, ISSN 0112-0581, 2014, vol. 20,str. 21-37. https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=513528818291723;res=IELAPA. [COBISS.SI-ID 33892701]

BOHINC, Rado. Primerjava pravne ureditve odgovornosti direktorjev v zasebnem in javnem sektorju. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2014, 40, [št.] 8, str. 1383-1403. [COBISS.SI-ID 14122833]

BOHINC, Rado. Historical transformation of property rights in the context of new paradigm of human development. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2013, letn. 21, št. 3, str. 427-448. http://zdjp.si/sl/acta.htm. [COBISS.SI-ID 2448851], [JCR, SNIP, WoS do 23. 2. 2014:

BOHINC, Rado. Javni sektor – torzo tranzicije : predlog za razmejitev državnih zavodov od samostojnih zavodov. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2009, letn. 35, št. 8, str. 1835-1851. [COBISS.SI-ID 2808776]