Slovenski izziv

Avtor: dr. Rado Bohinc
Direktor in glavni urednik: Marjan Horvat
Uredil: Jože Osterman
Tehnično uredil in prelomil: MA d.o.o., Vrhnika
Izdala in založila: ČZP Enotnost
Tisk: Schwarz, Vrhnika

Pravo gospodarskih družb

Avtor: mag. Borut Bratina, prof. dr. Rado Bohinc, prof. dr. Hilda Marija Pivka
Urednik: Irena Prijavič dipl. oec., Bojan Tičar dipl. iur.
Založništvo in izdelava: Lege artis, Ljubljana 1995

Delniška družba

Avtor: dr. Rado Bohinc
Glavni urednik: Dušan Snoj
Direktor: Slobodan Sibinčič
Urednik: Vida Šibenik
Založila in izdala: TOZD Gospodarski vestnik v delovni organizaciji ČGP delo, Ljubljana 1989 
Tisk: VB&S, Milana Majcna 7, Ljubljana
Naklada: 1200 izvodov