Upravljanje korporacij

dr. Rado Bohinc, dr. Borut Bratina
Založništvo in izdelava: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005, 445 strani .

Nakup knjige

Knjiga obravnava pravne vidike gospodarskih družb s poudarkom na upravljanju korporacij. Knjiga je namenjena predvsem strokovnjakom s področja koporacijkega upravljanja in študentom gospodarskopravnih predmetov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in na Fakulteti za management v Kopru. Posebej je knjiga uporabna je člane organov vodenja in nadzora, za korporacijske pravnike in strokovnjake iz pravosodja in državne uprave, ki jih zanima sodobni »corporate governance«..

Korporacijsko upravljanje

Rado Bohinc, Založba FDV, Ljubljana 2001

Nakup knjige

V tej knjigi poskušam s pomočjo metode primerjalnega prava prikazati razlike in podobnosti med ameriškim in evropskim sistemom upravljanja družb. Ugotavljam družbene in gospodarske razloge zanje in poiskati najboljše možnosti za Slovenijo glede na njeno dejansko gospodarsko in pravno stanje. Z analiziranjem nekaterih vprašanj korporacijskega upravljanja, kot npr.strukture direktorskega odbora (ali gre za eno- ali dvotirni sistem upravljanja podjetij), vloge delničarjev pri upravljanju, izvajanja nadzora itd. poskušam najti razloge za svoje opredelitve o najučinkovitejših rešitvah za Slovenijo. Brez teoretičnih razlag nekaterih splošnih dejstev je nemogoče govoriti o takih vprašanjih. Zato jih na kratko, ne preveč sistematično in brez obširnih komentarjev predstavljam na začetku knjige. Posebej predstavljam, kako je urejena zakonodaja na določenih področjih nadzora korporacij v ZDA (v glavnem MBCA, deloma v Delawaru in Kaliforniji) in Evropi (v glavnem države Evropske unije – Nemčija in deloma Anglija in Francija). S pomočjo primerjav razlagam zakonske razlike in podobnosti med obema pravnima sistemoma na posameznih področjih. Poskušali bomo odkriti širše zgodovinske in družbene vzroke zanje in predvideti možen razvoj. Radi pa bi seveda tudi ponudili najboljše rešitve za razvoj nadzora korporacij v Sloveniji. Analiziram podobnosti in razlike ter dobre in slabe strani ameriškega sistema upravljanja korporacij z enotirnim direktorskim odborom in ga primerjam z nekaterimi evropskimi dvotirnimi sistemi. Knjiga naj bi prispevala k sprejemanju najboljših odločitev in s tem k napredku korporacijskega upravljanja in večji gospodarski učinkovitosti.